اقتصادی

آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری مشاغل آسیب دیده از کرونا

سازمان برنامه و بودجه آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری را برای مشاغل تحت تأثیر Corona اعلام کرده است.

به گزارش اینترنشنال نیوز ، طبق اعلام این سازمان ، لیست مزایای بیمه بیکاری ناشی از شیوع “کرونا” برای حدود 103000 ثبت نام کننده در سیستم بیمه بیکاری تعاونی ها ، وزارت کار و تأمین اجتماعی که به تصویب سازمان تأمین اجتماعی رسیده است ، به بانک مرکزی ارسال شده است. اعلام خزانه به هزینه ذینفعان انجام شد.

لیست ذی نفعان بخش دوم ذی نفعان طرح پرداخت بیمه بیکاری ، حساب مشاغل تحت تأثیر کرونا در روزهای آینده توسط سازمان تأمین اجتماعی تصویب و بلافاصله پس از ارسال پرداخت می شود.

حق بیمه بازنشستگی و درمان برای افراد فوق نیز برای سالهای مذکور برای تأیید معالجه به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد و به حساب بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی منتقل شد.

برنامه و سازمان بودجه همچنین گفتند که این رویدادها با تعدادی از ثبت کنندگان در ارتباط هستند.

انتهای پیام