اقتصادیکسب و کار جدید

آموزش الگوهای هارمونیک

آموزش الگوهای هارمونیک : بررسی کامل الگوهای پرکاربرد هارمونیک

در این مقاله بطور مفصل به می پردازیم. الگوهای هارمونیک یا الگوهای فیبوناچی، کاربرد فراوانی در نمودارهای قیمت دارند. این الگوها، اشکالی در نمودارهای قیمت هستند که از مجموعه ای از امواج صعودی و نزولی ساخته شده اند. در میان این امواج، نسبت های فیبوناچی مشخصی برقرار است.

مجموعه فیلم های آموزش الگوهای هارمونیک در انتهای مقاله قرار دارد میتوانید مشاهده کنید

آموزش الگوهای هارمونیک: الگوی هارمونیک چیست؟

.

الگوهای هارمونیک، ساختارهای قیمتی با ویژگی های زیر هستند:

.

 1. این الگوها به کمک محاسبات فیبوناچی تعیین می شوند.
 2. .
 3. ساختارهای قیمتی شامل برآوردها و اصلاح های متمایز و متوالی فیبوناچی هستند.
 4. .
 5. الگوهای هارمونیک، جوانب متعدد فیبوناچی را به صورت ساختارهای قیمتی محاسبه می کنند.
 6. .

بنابراین، این الگوها معمولا بعنوان نواحی بازگشتی با بیشترین احتمال در حرکات قیمتی توصیف می شوند.

.

درواقع، باتوجه به آموزش الگوهای هارمونیک، در این الگوها با استفاده از سطوح فیبوناچی، نقاطی مشخص می شود که احتمال بازگشت بازار در آن نقاط وجود دارد. این نقاط، نقاط PRZ نامیده می شوند.

 

ساختارهای قیمتی در الگوهای هارمونیک

در آموزش ، بین الگوهای قیمتی تکنیکال استاندارد ازجمله الگوهای سروشانه و تکنیک معاملات در الگوهای هارمونیک، شباهت های زیادی وجود دارد.

یکی از عوامل مهم به منظور تشخیص و تایید الگوهای قیمتی، تمرکز اصلی بر شکل خاص حرکات قیمتی است. الگوهای هارمونیک، الگوهای قیمتی تکنیکال بسیارخاص با محاسبات فیبوناچی خاص خود هستند.

 

محاسبات فیبوناچی دارای مزایای بسیاری را در اختیار معامله گران قرار می دهند. این مزایا در تعیین و دسته بندی سطوح قیمتی تکنیکال متمایز بکار می روند.

باتوجه به محاسبات نسبت های در هر ساختار قیمتی، می توان فرصت های معاملاتی محتمل را تعیین کرد. هریک از این فرصت های معاملاتی، برای هر موقعیت مشخص، استراتژی های الگومحور خاصی را نشان می دهد.

ساختارهای قیمتی مشابه، یکسان نبوده و باید هر الگو دقیقا تعریف و تعیین گردد. اطلاعات زیادی از هر تعریف خاص الگو برطبق حرکات قیمتی احتمالی آتی قابل تشخیص است.

اصول الگوها و تکنیک های معاملاتی هارمونیک

باتوجه به آموزش الگوهای هارمونیک، رابطه ای بین حرکات متمایز قیمت یا همان امواج قیمتی وجود دارد. این رابطه توسط تکنیک های معاملاتی هارمونیک با استفاده از الگوهای قیمتی و اعداد فیبوناچی محاسبه می شود. این تکنیک ها، ابزاری را برای تعیین محدوده های بازگشتی در اختیار معامله گر قرار می دهند.

بطور کلی، فروش اولیه معامله گری هارمونیک به وسیله یک اصطلاح تکنیکال به نام اصول هارمونیک تعیین و محاسبه می گردد. امواج مجاور قیمتی براساس نسبت های فیبوناچی معمولا موردتوجه روش  هامونیک قرار می گیرد.

.

آموزش الگوهای هارمونیک: جزئیات معاملات در تکنیک های هارمونیک

در تصمیم گیری های معاملاتی به منظور از بین بردن تعصبات، اعتماد کامل به حرکات قیمتی ضرورت دارد. این امر سبب می شود که معامله گر، تمام سیگنال های تکنیکال موجود در را بکار ببرد. سیگنال های مرتبط با نقاط بازگشتی بازار توسط محاسبات نسبی روی امواج مجاور قیمتی نشان داده می شود.

 

شرایط بازار توسط تکنیک های معاملاتی هارمونیک تعیین می شوند. علاوه براین، تکنیک های معاملاتی هارمونیک به تشخیص فرصت های معاملاتی در سطوح قیمتی کمک می کنند که خریداران و فروشندگان درحال رقابت با هم هستند. الگوهای قیمتی خاص معمولا باعث تغییر این سطوح می گردد.

 

در ، قواعد دقیق موجود در الگوهای هارمونیک، سیستمی را به معامله گران ارائه می دهد که اساس و بنیان تمام تصمیمات معاملاتی در الگوهای تکنیکال محسوب می شود. معاملات انجام شده براساس الگوهای هارمونیک، دارای دامنه های قیمت دقیق هستند.

در این معاملات، تمام عوامل ازجمله حد زیان و سود نسبت به ساختار قیمتی، نقطه ورود به معامله توسط این الگوها انجام می شود. این امر سبب ایجاد محدوده معاملاتی تعریف شده توسط الگوهای قیمتی می شود. همچنین معامله گر، حس اطمینان بیشتری خواهد داشت. زیرا قبل از ورود به معاملات، تمام حرکات محتمل به وسیله این الگوهای قیمتی تعیین می گردد.

آموزش الگوهای هارمونیک: بررسی الگوهای هارمونیک پرکاربرد

این الگو معمولا به دو حالت زیر اتفاق می افتد:

طول BC بازگشتی دارای درصدی بین 38.2 تا 88.6 درصد است. نقطه D که در اینجا همان PRZ است، جهت قیمت تغییر کرده و در میان دو نسبت 113 تا 261.8 درصد قرار می گیرد.

 

بطورکلی در مباحث آموزش الگوهای هارمونیک، الگوهای هارمونیک یا فیبوناچی به ۲ دسته صعودی و نزولی طبقه بندی می شوند. یعنی هریک از الگوهای هارمونیک، ۲ حالت صعودی و نزولی دارند.

 

معمولا این الگوها، در انتهای امواج صعودی یا نزولی تشکیل شده و موجب تغییر در روند می شوند. علاوه براین، اگر این الگوها در بازه های زمانی بالاتری شکل بگیرند، دارای اعتبار بالاتری خواهند بود. بنابراین، روند بلندمدت را مشخص می کنند.

 

شکل گیری این الگوها در انتهای موج های صعودی یا اصلاحی بسیارمهم است. زیرا اگر بتوانید این الگوها را قبل از پایان یافتن موج صعودی یا نزولی شناسایی کنید، قادرید با فاصله زمانی مناسب قبل از بازار، از این روند خارج شوید یابه آن ورود پیدا کنید.

 

انواع الگوهای هارمونیک در سرفصل های آموزش الگوهای هارمونیک عبارتند از:

 

 1. الگوی AB=CD که پیش تر درمورد آن صحبت شد.
 2. الگوی ۳ درایو یا 3 Drives Pattern
 3. الگوی پروانه یا Butterfly Pattern
 4. الگوی خرچنگ یا Crab Pattern
 5. الگوی گارتلی یا Gartley Pattern
 6. الگوی خفاش یا Bat Pattern
 7. الگوی کوسه یا Shark Pattern
 8. الگوی سایفر یا Cypher Pattern

 

که در ادامه، رایج ترین آنها را بررسی می کنیم.

 آموزش الگوهای هارمونیک: الگوی 3 درایو یا 3 Drives

 

این الگو دارای 3 قله یا درایو و 2 کارکشن یا اصلاح است. درایوها یا نقاط قله با اعداد نام گذاری شده و کارکشن ها با حروف نام گذاری می شوند.

نکته مهم این الگو این است که به منظور تشکیل یک الگوی ایده آل ۳ درایو، باید طول کارکشن ها و درایوها از نظر زمانی و قیمتی با یکدیگر برابر باشند. در شکل زیر، الگوی ۳ درایو نشان داده شده است.

 

این الگو، یکی از پیچیده ترین است. زیرا زمانی رخ می دهد که روند درحال صعود یا نزول است و بصورت ناگهانی، سیگنال هایی براساس تغییر روند ظاهر می شوند. به همین دلیل، شناسایی این الگو کمی مشکل تر از سار الگوها است.

.

اما اگر تحلیلگر بتواند این الگو را بخوبی بشناسد، براحتی قادر به شناسایی روند مهمی خواهد بود.

در شکل فوق، شکست نقطه O به پایین به معنای نامعتبر شدن الگوی گارتلی است.

یک نمونه گارتلی صعودی به شکل زیر است:

شکست نقطه O به سمت بالا به معنای بی اعتبار شدن الگوی گارتلی است.

در آموزش الگوهای هارمونیک، این الگو از نوع بازگشتی شناخته شده است. درواقع، تغییریافته و توسعه یافته الگوی گرتلی است. بعنوان یکی از دقیق ترین الگوهای هارمونیک شناخته شده است. ضریب اطمینان و دقت نسبت به سایر الگوهای هارمونیک بالاتر است. این الگو، در دو نوع الگوی خفاش صعودی و الگوی خفاش نزولی بوده و شباهت زیادی به گرتلی و پروانه دارد. تنها تفاوت در نسبت های فیبوناچی است.

نمونه ای از الگوی خفاش صعودی به شکل زیر است:

 

نمونه ای از الگوی خفاشی نزولی به شکل زیر است:

 

الگوی پروانه، شباهت های زیادی به الگوی گرتلی و خفاش دارد و در دو نوع صعودی و نزولی است. تفاوت الگوی پروانه، با این دو الگو در نسبت ها و موقعیت قرارگیری نقاط است.

.

باتوجه به آموزش الگوهای هارمونیک، الگوی پروانه معمولا در مناطق بازگشتی بسیارمهم بازار رخ می دهد و در کف و سقف های میانی شکل می گیرد.

.

الگوی پروانه صعودی یا Bullish Butterfly: نسبت های فیبوناچی در این الگو به شرح زیر هستند:

 

نمونه ای از الگوی پروانه صعودی به شکل زیر است:

نمونه ای از الگوی پروانه نزولی به شکل زیر است:

 

این الگو در نقاط مهم و بازگشتی بسیار سریع رخ می دهد. به همین دلیل با استفاده از این الگو، از قبل ضرر یا سود و یا نقاط ورود و خروج دقیق را مشخص کرد. از این رو، معمولا برای تشکیل کف یا سقف موردنظر به  انتظار نشسته و بعد از تثبیت قیمت، ترید را انجام می دهند.

 

نمونه ای از الگوی خرچنگ صعودی به شکل زیر است:

نمونه ای از الگوی خرچنگ نزولی به شکل زیر است:

 

پیشنهاد میشود مقاله های زیر را هم بخوانید:

. الگوهای هارمونیک شکل‌های قیمتی خاصی در نمودار هستند که در مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند به معامله‌گران در درک رفتار قیمت و پیش‌بینی مسیر حرکت قیمت در آینده کمک کنند.

معامله‌گر هنگام تحلیل الگوهای هارمونیک در نمودارهای قیمت می‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت یک به کجا و تا چه حد ممکن است حرکت کند.

الگوهای هارمونیک تحلیل تکنیکال مانند همه انواع الگوهای دیگر تنها پس از تشکیل کامل، مطمئن و قوی هستند.

یکی از خطاهای رایج در میان معامله‌گران این است که فرض می‌کنند یک الگوی خاص در حال شکل گرفتن است و سعی می‌کنند قبل از تشکیل کامل الگو، بر اساس آن معامله کنند.

در این مقاله، نحوه شناسایی الگوهای هارمونیک پیشرفته در نمودارهای قیمت و نحوه معامله کردن آن‌ها را با استفاده از ابزارهای ترسیم پیشرفته بررسی می‌کنیم.

نکات کلیدی

 • منظور از معاملات هارمونیک این است که روندها پدیده‌های هارمونیک هستند، به این معنی که می‌توان آن‌ها را به امواج کوچک‌تر یا بزرگ‌تر تقسیم کرد و جهت قیمت را به کمک آن‌ها پیش‌بینی کرد.
 • معاملات هارمونیک بر اساس اعداد فیبوناچی انجام می‌شود که برخی معتقدند نشانه‌هایی از مسیر آینده قیمت به دست می‌دهند.
 • گارتلی، خفاش و خرچنگ از جمله محبوب‌ترین الگوهای هارمونیک بورس هستند.

الگوهای هارمونیک چیست؟

بااین‌حال، الگوهای معاملاتی هارمونیک از این نظر منحصربه‌فرد هستند که بر اساس نسبت‌های ریاضی فیبوناچی هستند؛ در این نسبت‌ها مجموع دو عدد، عدد بعدی دنباله را به دست می‌دهد، یعنی 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13 و غیره.

معامله‌گر با استفاده از این توالی اعداد به‌عنوان یک ابزار در تحلیل بازار به دنبال شناسایی نسبت‌های خاصی بین گام‌ها یا لگ‌های یک الگوی نمودار است که می‌توانند نشانه یک الگوی هارمونیک خاص و بنابراین فرصتی بالقوه برای انجام معامله باشند.

استفاده از دنباله‌های فیبوناچی در محاسبات در بخش‌های مختلف امور مالی، تحلیل و نمودار بازار می‌تواند به پیش‌بینی موفق بازار کمک کند.

از آنجایی که الگوهای هارمونیک بر اساس نسبت‌های فیبوناچی هستند، معامله‌گران می‌توانند این نسبت‌ها را برای اندازه‌گیری حرکات قیمت و مدت زمانی که یک روند خاص ممکن است ادامه داشته باشد، پیاده کنند.

بیشتر بخوانید:

چرا الگوهای قیمتی شکل می‌گیرند؟

قیمت دارایی‌ها در نمودار قیمت همیشه به‌صورت روند، تثبیت و روند مجدد حرکت می‌کند. قیمت‌ها تنها با تشکیل فقط یک کندل یا میله قیمتی، تغییر روند نمی‌دهند بلکه مرحله گذار خود را طی می‌کنند.

در واقع قیمت در طول این مرحله گذار {به روند جدید}، وارد فاز رنج یا خنثی شده و قبل از ثبت یک حرکت اصلی دیگر برای مدتی در یک محدوده قیمتی در جا می‌زند.

این در یک محدوده کوچک باعث تشکیل الگوهای قیمت قابل شناسایی می‌شود.

گاهی اوقات، قیمت پس از خارج شدن از این محدوده رنج در مسیر روند قبلی حرکت می‌کند و روند اصلی قبل از فاز رنج را از سر می‌گیرد. به این رفتار قیمت «الگوهای ادامه‌دهنده» می‌گویند.

چند نمونه از این الگوها عبارت‌اند از ، پرچم و فنجان و دسته.

اما گاهی ممکن است قیمت پس از خروج از محدوده رنج برخلاف مسیر قبلی خود حرکت کرده و تغییر روند دهد. این رفتار قیمت «الگوهای بازگشتی» را تشکیل می‌دهد.

از جمله این الگوها عبارت‌اند از: ، کف دو قلو و الگوهای پهن‌شونده.

تاریخچه الگوهای هارمونیک

لری پسونتو این الگو را با اضافه کردن نسبت‌های فیبوناچی بهبود بخشیده و قوانینی را در مورد نحوه معامله الگوی «گارتلی» در کتاب خودنسبت‌های فیبوناچی و تشخیص الگوهامعرفی کرده است.

چند نویسنده دیگر هم روی این نظریه الگو کار کرده‌اند، اما اسکات کارنی با نوشتن کتاب معاملات هارمونیک بهترین اثر را به جا گذاشته است.

بیشتر بخوانید:

اسکات کارنی همچنین الگوهایی مانند «خرچنگ»، «خفاش»، «کوسه» و «5-0» را ابداع کرد و اطلاعات ارزشمندی را به قوانین معاملات، اعتبار الگوها و نحوه مدیریت ریسک/پول اضافه کرد.

نظریه اساسی پشت الگوهای هارمونیک مبتنی بر حرکات قیمت/زمان است که از روابط نسبت‌های فیبوناچی و تقارن آن‌ها در بازارها پیروی می‌کند.

تحلیل نسبت‌های فیبوناچی در هر بازار و در هر نمودار زمانی نتایج خوبی به دست می‌دهد.

هدف اصلی استفاده از این نسبت‌ها، شناسایی نقاط عطف کلیدی، اصلاح‌ها و گسترش‌های (پروجکشن‌ها) قیمت به همراه یک سری از سوئینگ‌های سقف و کف است.

بررسی این پروجکشن‌ها و اصلاح‌های به دست آمده از این نقاط سوئینگ (بالا و پایین) سطوح قیمتی کلیدی را برای ثبت حد سود یا حد ضرر به دست می‌دهد.

الگوهای هارمونیک با استفاده از دنباله‌های فیبوناچی، ساختارهای الگوی هندسی (سوئینگ‌ها و گام‌های پروجکشن و اصلاح) را می‌سازند.

این ساختارهای هارمونیک که به شکل الگوهای مشخص (هارمونیک) تشکیل می‌شوند، فرصت‌های منحصربه‌فردی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند؛ از جمله اینکه به کمک آن‌ها می‌توان حرکت‌های بالقوه قیمت و نقاط برگشت کلیدی یا تغییر روند را پیش‌بینی کرد.

این جنبه از الگوهای هارمونیک به معامله‌گران دست بالا را در پیش‌بینی بازار می‌دهند، چراکه در بیشتر مواقع اطلاعات بسیار مطمئنی را در مورد نقطه ورود به معامله، محل حد ضرر و اهداف قیمت (حد سود) به دست می‌دهند.

همین یکی از وجوه تمایز اصلی الگوهای هارمونیک با سایر اندیکاتورها/اسیلاتورها و نحوه کار آن‌ها است.

نمونه‌هایی از الگوهای هارمونیک

الگوی گارتلی که در زیر نشان داده شده است، یک الگوی صعودی 5 نقطه‌ای است. این الگوها شبیه الگوهای «M» یا «W» هستند و مشخصه آن‌ها داشتن 5 نقطه پیوت اصلی است.

الگوهای گارتلی از 2 گام اصلاحی و 2 گام سوئینگ جنبشی تشکیل می‌شوند و یک الگوی 5 نقطه‌ای را تشکیل می‌دهند. همه این سوئینگ‌ها با نسبت‌های فیبوناچی مرتبط هستند.

مرکز (چشم) الگو نقطه «B» است که الگو را تعریف می‌کند، درحالی‌که نقطه «D» نقطه تریگر الگو است که در آن معاملات انجام می‌شود. این الگو نقاط ورود، حد ضرر و هدف سود را از نقطه «D» نشان می‌دهد.

نمودار زیر یک الگوی هارمونیک 5 نقطه‌ای دیگر (پروانه نزولی) را نشان می‌دهد. این الگو مشابه الگوی گارتلی 5 نقطه‌ای بالا است، اما برعکس. در اینجا الگو به شکل «W» است که نقطه «B» مرکز (چشم) الگو است.

فهرست الگوهای هارمونیک

در لیست زیر مهم‌ترین الگوهای هارمونیک را مشاهده می‌کنید.

 • ABC صعودی/نزولی
 • AB=CD صعودی/نزولی
 • تری درایو صعودی/نزولی
 • گارتلی صعودی/نزولی
 • پروانه صعودی / نزولی
 • خفاش صعودی / نزولی
 • خرچنگ صعودی / نزولی
 • کوسه صعودی / نزولی
 • سایفر صعودی/نزولی

با کیک بر روی لینک‌های زیر می‌توانید آموزش دقیق‌تر هر الگو را مطالعه کنید:

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک

مزایا:

 • مسیر حرکت آینده و محل توقف حرکت را از قبل به دست می‌دهد و همین آن‌ها را به یک پیشرو تبدیل می‌کند
 • رایج، قابل تکرار و قابل اعتماد بوده و موقعیت‌های معاملاتی با احتمال بالا ایجاد می‌کنند
 • قوانین معاملاتی آن‌ها با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تا حدود زیادی استانداردسازی شده‌اند
 • با قوانین محیط بازار، تقارن و حرکت‌های اندازه‌گیری شده به‌خوبی کار می‌کنند
 • در تمام تایم فریم‌ها و در تمام بازارهای مالی کار می‌کنند
 • سایر اندیکاتورها (CCI، RSI، MACD، DeMark…) را می‌توان در کنار آن‌ها استفاده کرد.

معایب:

 • پیچیده و بسیار فنی است و این درک آن‌ها را برای افراد مبتدی دشوار می‌کند
 • شناسایی صحیح و خودکارسازی (کدگذاری) الگوهای هارمونیک دشوار است
 • اصلاح‌ها/ پروجکشن‌های فیبوناچی متناقض می‌تواند در شناسایی مناطق برگشتی یا پروجکشن مشکل ایجاد کند
 • زمانی که الگوهای متضاد از سوئینگ‌های یکسان یا سایر سوئینگ‌ها/ تایم فریم‌ها شکل می‌گیرند، تفسیر الگوها پیچیده می‌شود
 • نسبت ریسک به ریوارد در الگوهای غیر متقارن و کم اهمیت‌تر بسیار کم است.

نحوه معامله با الگوهای هارمونیک

در ادامه به مراحل لازم برای استفاده از الگوهای هارمونیک و معامله با آن‌ها می‌پردازیم:

شناسایی الگو

تشخیص الگوهای هارمونیک با چشم غیرمسلح کمی سخت است، اما زمانی که معامله‌گر ساختار الگوها را درک کند، می‌تواند آن‌ها را نسبتاً به‌راحتی توسط ابزارهای فیبوناچی تشخیص دهد.

تمام سوئینگ‌های قیمت بین این نقاط به هم مرتبط هستند و دارای نسبت‌های هارمونیک بر اساس فیبوناچی هستند.

الگوها یا در حال شکل‌گیری هستند یا، در الگوهای تری درایو (3-drives)، ساختارهای «M» یا «W» شکل یا ترکیبی از «M» و «W» را کامل کرده‌اند.

سپس الگو با تشکیل یک موج روند (BC) و در نهایت یک گام اصلاحی (CD) تکمیل می‌شود.

نسبت‌های هارمونیک بحرانی بین این گام‌ها تعیین می‌کنند که آیا الگو یک الگوی اصلاحی است یا گسترشی و همچنین نام آن (گارتلی، پروانه، خرچنگ، خفاش، کوسه و سایفر) را تعیین می‌کند.

همه الگوهای هارمونیک 5 نقطه‌ای (گارتلی، پروانه، خرچنگ، خفاش، کوسه، سایفر) اصول و ساختارهای مشابهی دارند.

شناسایی موقعیت معاملاتی

در ستاپ‌های الگوی هارمونیک، موقعیت معامله زمانی مشخص می‌شود که 3 گام اول الگو تکمیل شود (در الگوهای 5 نقطه‌ای).

منطقه تکمیل الگو (PCZ)

همه الگوهای هارمونیک دارای مناطق تکمیل الگو (PCZ) هستند.

این PCZ‌ها، که به‌عنوان خوشه‌های قیمت نیز شناخته می‌شوند، از تلاقی سوئینگ‌ (گام‌ها) تکمیل شده اکستنشن‌های فیبوناچی، اصلاح‌ها و پروجکشن‌های قیمت تشکیل می‌شوند.

الگوها عموماً گام CD خود را در PCZ تکمیل می‌کنند و سپس تغییر مسیر می‌دهند.

انتظار می‌رود موقعیت‌های معاملاتی در این منطقه ظاهر شوند و معامله‌گر با مشاهده نشانه‌های برگشت قیمت وارد معامله می‌شود.

بیشتر بخوانید:

برای مثال، منطقه تکمیل الگو (PCZ) برای الگوی گارتلی صعودی با استفاده از اکستنشن‌ها و پروجکشن‌های فیبوناچی زیر ساخته می‌شود:

 • 0.78 = XA
 • 1.27 = AB
 • 1.62 = BC
 • AB = CD

در زیر نمونه‌ای از تشکیل (PCZ) ایده‌آل را مشاهده می‌کنید:

در زیر نمونه‌ای از تشکیل PCZ در دنیای واقعی را مشاهده می‌کنید:

تشکیل PCZ در نمودار واقعی

بررسی شرایط بازار

اکثر معامله‌گران تکنیکال از تحلیل نمودار با مفاهیم محیط یا متن بازار برای معامله استفاده می‌کنند.

مفهوم محیط بازار به این معنی است که قیمت فعلی چگونه به سطوح خاص (پیوت‌ها، ، ) واکنش نشان می‌دهد.

همچنین اندیکاتورها نسبت به شرایط تاریخی قیمت (مانند مناطق اشباع فروش و اشباع خرید) عمل می‌کنند و الگوها در تایم فریم فعلی و تایم فریم‌های دیگر کجا/چگونه در حال تشکیل هستند.

هر معامله‌گر محیط بازار خود را برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی ایجاد می‌کند.

یکی از روش‌های کاربردی برای تعریف محیط بازار استفاده از ساختار فیبوناچی گرید است.

فیبوناچی گرید از باندهای فیبوناچی (نمایش واکنش قیمت، روندها)، سطوح پیوت (برای نشان دادن سطوح حمایت/مقاومت تاریخی) و ساختارهای بازار (برای نشان دادن نقاط عطف بالقوه) تشکیل شده است.

در هر نمودار معاملاتی، با اضافه کردن ابزار فیبوناچی گرید می‌توان فهمید قیمت فعلی چگونه به باندهای فیبوناچی واکنش نشان می‌دهد و آیا روند قدرتش را از دست داده است یا نه.

همچنین آیا قیمت در بالا/زیر باندهای انتهایی قرار گرفته است و آیا قیمت به سطوح حمایت و مقاومت که پیوت‌ها مشخص کرده‌اند واکنش نشان می‌دهد یا خیر.

تلاقی این سطوح در ساختار فیبوناچی گرید، همراه با ساختار الگوی در حال تشکیل (و حد سود/ضرر الگو)، به معامله‌گر کمک می‌کند تا تصمیم خوبی بگیرد.

معامله بر اساس الگو بسیار دقیق است، زیرا هر الگو قوانین خاصی برای شناسایی نقاط ورود/حد ضرر و حد سود دارد. ترکیب تحلیل الگوی هارمونیک و درک شرایط بازار، مزیت بزرگی برای معامله‌گر به همراه دارد.

بیشتر بخوانید:

الگوهای هارمونیک ممکن است شکست بخورند، اما سطوح شکست آن‌ها به‌خوبی تعریف شده است و این اطلاعات به‌وضوح قبل از معامله در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد.

به همین دلیل، معاملات هارمونیک دارای نکات مثبت بسیار بیشتری نسبت به سایر روش‌های معاملاتی است.

سایر شرایط و اندیکاتورهای محیط/تأیید بازار عبارت‌اند از ، تایم فریم‌های چندگانه، باندهای فیبوناچی، تحلیل چنگال اندرو، میانگین‌های متحرک، پیوت‌ها، کانال‌ها، خطوط روند، حجم و نوسان قیمت.

همچنین، توجه داشته باشید که قیمت به زیر سطح باند فیبوناچی میانی و نزدیک باند فیبوناچی پایینی می‌رسد، که نشان‌دهنده یک ستاپ فرسودگی احتمالی قیمت است.

پس از تکمیل ستاپ خرچنگ صعودی، قیمت به بالاتر از سطح EL صعود کرد که این سیگنال ورود به معامله لانگ است.

در 7 فوریه 2014، یک ستاپ معامله خرید با نقطه ورود 73.71 و حد ضرر زیر 70.50 (3.21 دلار ضرر برای هر سهم) تشکیل می‌شود.

همچنین، اهداف قیمتی یا حد سود اول این معامله 77.7 تا 79.7 و حد سود دوم 85.3 تا 89.4 دلار است.

نقطه ورود و حد ضرر در الگوهای هارمونیک

بیشتر نقاط ورود به معاملات در الگوهای هارمونیک در اطراف نقطه «D» در منطقه برگشت الگو رخ می‌دهد. این نقطه می‌تواند نقطه ورود به معامله خرید (در الگوهای صعودی) یا فروش (در الگوهای نزولی) باشد.

معمولاً نقطه «D» در نتیجه تلاقی پروجکش‌ها، اصلاح‌ها و اکستنشن‌های سوئینگ‌های قبلی (گام‌ها) که عموماً «منطقه برگشت» نامیده می‌شود به دست می‌آید.

در حالت کلی، رسیدن قیمت به این منطقه صرفاً نشانه فرصتی برای ورود به یک معامله بالقوه است، نه یک سیگنال قطعی برای ورود به معامله.

معیارهای ورود و اعتبار الگو را باید توسط عوامل مختلف دیگری مانند نوسان فعلی قیمت، روند کلی، وضعیت حجم معاملات در الگو و شرایط داخلی بازار و غیره تعیین کرد.

اگر الگو معتبر باشد و روند کلی و عوامل داخلی بازار برگشت الگوی هارمونیک را تایید کنند، سطوح ورود (EL) به معامله را می‌توان با استفاده از محدوده‌های قیمت، نوسان‌ها یا ترکیبی از این‌ها محاسبه کرد.

حد ضرر را باید در بالا/پایین آخرین پیوت مهم قرار داد (در الگوهای 5 و 4 نقطه‌ای صعودی زیر نقطه D و در الگوهای نزولی بالاتر از نقطه D).

اهداف قیمتی (حد سود)

مناطق هدف در الگوهای هارمونیک بر اساس اصلاح، اکستنشن یا پروجکشن سوئینگ‌های جنبشی/اصلاحی و نسبت‌های فیبوناچی از نقطه تریگر ساختار الگو محاسبه می‌شوند.

نسبت‌های اکستنشن مانند 1، 1.27، 1.62، 2.، 2.27 یا 2.62 برای سطوح احتمالی هدف محاسبه می‌شوند.

 • منطقه هدف 1: (D + XA*0.62) تا (D+XA*.786)
 • منطقه هدف 2: (D + XA*1.27) تا (D+XA*1.62)

نکته مهم در اینجا این است که مناطق احتمالی حد سود در الگوهای هارمونیک از نقطه نظر احتمالات محاسبه می‌شوند، نه با قطعیت مطلق.

به همین دلیل، رعایت دقیق اصول مدیریت پول و ریسک و دانش کامل از نحوه کار الگو برای موفقیت در معاملات هارمونیک ضروری است.

حد سود اول شامل محدوده 62 تا 79 درصد و حد سود دوم شامل 127 تا 162 درصد است.

نمونه‌هایی از الگوهای هارمونیک در دنیای واقعی

در ادامه به بررسی هر یک از الگوهای هارمونیک و نحوه شناسایی و معامله آن‌ها روی نمودارهای قیمت می‌پردازیم:

الگوی هارمونیک خفاش

مثال زیر یک الگوی خفاش صعودی را در نمودار قیمت چهار ساعته EUR/USD نشان می‌دهد.

اعداد روی نمودار اصلاح‌ها یا اکستنشن‌های الگو را نشان می‌دهند. در سمت راست الگو، یک سطح فیبوناچی اصلاحی سطوح هدف سود احتمالی را نشان می‌دهد که قیمت به اهداف مشترک 0.50 و 1.0 رسیده است.

بسیاری از معامله‌گران قبل از ورود منتظر می‌مانند تا قیمت شروع به افزایش کند. حد ضرر این معامله را باید در زیر سوئینگ اخیر در نزدیکی نقطه D یا زیر X قرار داد.

الگوی هارمونیک گارتلی

الگوی گارتلی از نظر ظاهری شبیه خفاش است، با این تفاوت که برخی از نسبت‌های متفاوت هستند.

 • XA یک گام صعودی است
 • AB اصلاح گام XA به اندازه 0.618 است
 • BC یک گام رو به بالا است که به اندازه 0.382 تا 0.886 درصد از گام AB را اصلاح می‌کند
 • CD یک گام نزولی است که از 1.13 تا 1.618 از گام BC را گسترش می‌دهد
 • نقطه D در سطح اصلاحی 0.786 از گام XA است.

در زیر نمونه‌ای از الگوی نزولی گارتلی در نمودار روزانه جفت ارز EUR/GBP را مشاهده می‌کنید. در الگوی نزولی، زمانی که قیمت شروع به کاهش می‌کند، حد ضرر را باید درست بالای سوئینگ سقف در نقطه D قرار داد.

از طرف دیگر، می‌توان حد ضرر را بالای نقطه X قرار داد، اما در این صورت اندازه حد ضرر بسیار بزرگ‌تر می‌شود.

الگوی هارمونیک پروانه

الگوی هارمونیک پروانه شبیه الگوهای بالا به نظر می‌رسد، اما با نسبت‌های مختلف و اینکه نقطه D بیشتر از X گسترش می‌یابد.

در زیر سطوح فیبوناچی الگوی پروانه نزولی را مشاهده می‌کنید:

 • XA یک موج نزولی است
 • AB یک موج صعودی است که نزدیک به 0.786 از XA را اصلاح می‌کند
 • BC یک موج نزولی است که از 0.382 تا 0.886 گام AB را اصلاح می‌کند
 • CD یک موج صعودی است که از 1.618 تا 2.24 گام AB گسترش می‌یابد
 • D بالاتر از X است، و گام XA تقریباً 1.27 گسترش می‌یابد.

اهداف سود معمول شامل سطوح 0.50، 0.618، 1 و 1.618 است.

الگوی هارمونیک خرچنگ

الگوی هارمونیک خرچنگ صعودی دارای سطوح فیبوناچی زیر است:

 • XA یک موج صعودی است
 • AB یک موج نزولی است که از 0.382 تا 0.618 از گام XA را اصلاح می‌کند
 • BC یک موج صعودی است که به اندازه 0.382 تا 0.886 از AB را اصلاح می‌کند
 • CD به اندازه 2.618 تا 3.618 گام BC است
 • D اکستنشن 1.618 گام XA است.

در مثال بالا، معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت از D شروع به افزایش کرد، وارد معامله خرید شوند. حد ضرر معامله زیر سوینگ کف در نقطه D قرار می‌گیرد.

سؤالات متداول

الگوی هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک الگوهای قیمتی هستند که در آن‌ها از نسبت‌های فیبوناچی برای تعیین نقاط عطف دقیق شامل نقطه ورود، حد ضرر و حد سود استفاده می‌شود.

الگوهای کلاسیک | الگوهای هارمونیک احسان کامیابی | الگوهای هارمونیک.پیشرفته pdf

بهترین الگوهای هارمونیک کدم‌اند؟

الگوهای خفاش، پروانه، گارتلی، خرچنگ و کوسه پرکاربردترین الگوهای هارمونیک در فارکس و بازارهای دیگر هستند.

الگوهای هارمونیک چه تفاوتی با سایر الگوهای قیمتی دارند؟

الگوهای هارمونیک ستاپ‌های معاملاتی با کمترین ریسک و بیشترین بازدهی را شناسایی می‌کنند و محل دقیق قرار دادن حد ضرر و حد سود را به معامله‌گر می‌دهند اما این اطلاعات در سایر الگوها چندان دقیق نیست.

سخن پایانی

معامله‌گری بر اساس الگوهای هارمونیک یکی از روش‌های دقیق تحلیل بر مبنای ریاضیات است اما به صبر، تمرین و مطالعه بسیار زیاد درباره این الگوها نیاز دارد.

الگوهای گارتلی، پروانه، خفاش و خرچنگ، شناخته‌شده‌ترین انواع الگوهای هارمونیک هستند و بیشتر علاقه‌مندان به الگوهای هارمونیک، سعی می‌کنند این الگوها را در نمودارهای قیمت شناسایی کنند.

در این آموزش الگوهای هارمونیک با مثال‌هایی در دنیای واقعی آشنا شدید.

نقاط ورود و خروج به معامله با الگوهای هارمونیک در نقطه‌های بازگشتی احتمالی انجام می‌شود که البته باید نشانه‌های دیگری از نقاط بازگشت قیمت نیز در نظر گرفت.

حد ضررها نیز در معاملات خرید اغلب در زیر نقطه D و در معاملات فروش، کمی بالاتر از این نقطه قرار می‌گیرند.

شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:

 • می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
 • در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید

برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

در قسمت پایین دیگر آموزش های الگوهای هارمونیک به صورت فیلم جزوه فایل pdf آمده است میتوانید مطالعه کنید

اخبار ارز دیجیتال بیت کوین تاثیری زیادی روی فراز و نشیب‌های این بازار می‌گذارند. اگر فعال یا سرمایه گذار ارزهای دیجیتال هستید حتما پیگیر اخبار باشید