بین الملل

ابلاغیه کمیته اخلاق برای رضا جاودانی

ابلاغیه کمیته اخلاق برای رضا جاودانی

کمیته اخلاق برای رضا جاودانی ابلاغیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، کمیته اخلاق فدراسیون در نامه ای به رئیس کمیته انضباطی خواست که با عنایت به مصاحبه اخیر عضو کمیته انضباطی (رضا جاودانی)در یکی از رسانه ها،مستندات لازم پیرامون ادعاهای نامبرده مبنی بر اطلاع از فساد اهالی فوتبال را به قید فوریت کمیته اخلاق ارسال کند تا تصمیم قانونی در این باره اتخاذ شود.

بدیهی است در صورت عدم ارسال مدارک‌ لازم وفق مقررات و آیین نامه های کمیته اخلاق برخورد خواهد شد.