علمی و پزشکی

احتمال ابتلای‌ قدبلندها به کرونا بیشتر است

این خبر است.

یک مطالعه توسط یک تیم بین المللی دانشمندان نشان داد که افراد قد بلند در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی نسبت به افراد کوتاه تر هستند.

یافته های علمی نشان می دهد که تاج را می توان با ذرات ذرات معلق در هوا منتقل کرد ، مگر از طریق قطرات ، که بزرگتر از ذرات معلق در هوا (ذرات گرد و غبار) هستند ، مسافت های کوتاهتر در هوا را قبل از افتادن در هوا نسبت به ذرات معلق در هوا حرکت می دهند. و:

ایوان کنتوپانتلیس ، استاد دانشگاه منچستر ، گفت: نتایج این تحقیق از نظر همبستگی بین ارتفاع و تشخیص تاج نشان می دهد که انتقال قطرات تنها مکانیسم انتقال نیست ؛ انتقال آئروسل امکان پذیر است.

وی افزود: اگرچه هنوز فاصله اجتماعی امکان پذیر است ، زیرا انتقال به احتمال زیاد از طریق قطرات تنفسی انجام می شود ، اما نتایج این مطالعه نشان می دهد که علاوه بر استفاده از ماسک ، باید تصفیه هوا بیشتر نیز مورد توجه قرار گیرد.

این مطالعه ، که هنوز هم نیاز به بررسی بیشتر دارد ، همچنین تأثیر ویژگی های شخصی ، موقعیت و شرایط کار روی افراد را در طی جابجایی Covid-19 ارزیابی کرد.

به گفته اسپوتنیک ، به عنوان مثال ، این مطالعه نشان داد که استفاده مشترک از خوابگاه خطر ابتلا به بیماری عروق کرونا قلب را 3.5 برابر (1.7 برابر در ایالات متحده و 7 در انگلستان) افزایش داده است.