اقتصادی

اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال

نمایندگان مجلس شورای اسلامی متعهد شده اند برای تأمین اشتغال از طریق بانک های موجود 25000 میلیارد درام به بانک مرکزی پرداخت کنند.

به گزارش اینترنشنال نیوز ، نمایندگان پس از مطالعه جزئیات پیش نویس بودجه 1400 در بخش هزینه ها ، در تاریخ 16 نوامبر در جلسه علنی مجلس تبصره (16) را تصویب کردند.

براساس این مصوبه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر محل ، از جمله پس انداز (از منابع سپرده فعلی ، سیستم بانکی کرز الحسنه) از طریق بانک های کارفرما از هر محل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال حمایت کند. ) و سایر منابع به طور جداگانه با تمرکز بر سهام. بیشتر ، بالاتر از سطح بیکاری و به پیشنهاد ارگان مربوطه و به صلاحدید شورای برنامه ریزی و هماهنگی ، شرایط زیر را پرداخت کنید:

خط 1 – صد هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) در جریان اجرای ماده (ب) ماده (ب) قانون تأمین پایدار برنامه های توسعه کشور ، ماده 83 (ب) قانون برنامه ششم توسعه . و 30 تریلیون ریال به سازمان بهزیستی با معرفی آژانس های مربوطه به کارفرمایان در برنامه های کاری در کشور ، کشور باید حداقل پنجاه درصد از مشتریان را تحت سلطه زنان سرپرست خانوار در قالب کرز الحسنه پرداخت کند. اشیا with با بازپرداخت 7 ساله. اگر هر یک از م institutionsسسات فوق تا پایان دسامبر 1400 نتوانند از سهمیه تسهیلات خود به هر میزان استفاده کنند ، سهمیه مذکور به سایر م competentسسات ذی صلاح اختصاص می یابد.
مرحله دوم – در جریان اجرای قانون برنامه شتاب توسعه ششم ، اختصاص 10 هزار میلیارد درام برای اشتغال جانبازان از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی جانبازان در قالب تسهیلات “کرز الحسنه” ، 7 سال بازپرداخت

خط 3 – 3000000000000 ریال از منابع این اداره با بازپرداخت 7 ساله به بنیاد “برکت” ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تعلق می گیرد.

انتهای پیام: