اجتماعیکسب و کار جدید

ارث دختر از زمین کشاورزی پدر

تقسیم ماترک متوفی بین وراث بدون امکان پذیر نمی‌باشد. زمین کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدون گواهی حصر وراثت امکان مراجعه به مراجع دولتی وجود ندارد. به طور کلی گواهی انحصار ورثه به 2 نوع محدود و نامحدود تقسیم می‌شود. برای ماترکی که کمتر از 3 میلیون تومان ارزش داشته باشد، اخذ گواهی محدود کافیست. اما اگر ماترک متوفی بیش از 3 میلیون تومان ارزش داشته باشد، ورثه باید گواهی نامحدود اخذ کنند. با توجه به این که امروزه یک زمین کشاورزی قطعاً بیش از 3 میلیون تومان ارزش دارد، وراث باید برای زمین کشاورزی گواهی حصر وراثت نامحدود بگیرند.

آیا دختر از خانه ارث می برد | ارث دختر از پدر | ارث دختر از زمین کشاورزی مادر

 

مدارک لازم برای انحصار وراثت زمین کشاورزی

وراث برای ارائه دادخواست صدور گواهی حصر وراثت زمین کشاورزی باید مدارک زیر را به همراه داشته باشند:

  • گواهی فوت متوفی
  • استشهادیه محضری
  • شناسنامه متوفی
  • عقدنامه یا رونوشت آن
  • شناسنامه وراث
  • وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

مراحل انحصار وراثت زمین کشاورزی

قبل از هر چیز ابتدا ورثه باید مدارک لازم را تهیه نمایند. برای تهیه استشهادیه محضری، ورثه باید فرم مخصوص استشهادیه را در دفاتر اسناد رسمی تکمیل نمایند. توجه کنید که برای تکمیل فرم استشهادیه به امضای 3 نفر شاهد نیاز می‌باشد.

پس از گواهی شدن فرم استشهادیه توسط دفتر اسناد رسمی، گام بعدی مراجعه به دفتر الکترونیک خدمات قضایی می‌باشد. با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی وراث می‌بایست دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت ارائه نمایند.

پس از ارائه دادخواست، شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی نسبت به انتشار آگهی حصر وراثت نامحدود در روزنامه اقدام می‌کند. شورای حل اختلاف به منظور این که اطمینان حاصل کند شخص ذینفع دیگری جز متقاضیان وجود ندارد، یک آگهی در روزنامه منتشر می‌کند. یک ماه فرصت می‌دهد تا چنانچه شخصی ادعای ذینفع بودن دارد مراجعه کند.

در غیر این صورت پس از گذشت یک ماه گواهی حصر وراثت نامحدود توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود. البته در خصوص زمین کشاورزی که در روستا قرار دارد، بجای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی مربوطه در معابر پر تردد روستا، مسجد روستا و … الصاق می‌گردد.

هزینه حصر وراثت زمین کشاورزی

در سال 1399 هزینه حصر وراثت زمین کشاورزی حدوداً 200 هزار تومان است که باید در دفاتر خدمات قضایی پرداخت شود. انتشار آگهی در روزنامه به صورت رایگان انجام می‌شود و هزینه‌ای ندارد.

نحوه محاسبه مالیات بر ارث زمین کشاورزی

وراث باید بدانند که انحصار وراثت تنها یکی از مراحل تقسیم ارث متوفی می‌باشد. پس از دریافت گواهی حصر وراثت نامحدود، وراث باید مالیات بر ارث زمین کشاورزی متوفی را پرداخت نمایند. مادامی که مالیات بر ارث پرداخت نشود، امکان فروش باغ و اراضی مزروعی برای وراث وجود ندارد.

میزان مالیات بر ارث زمین کشاورزی 7.5% ارزش معاملاتی می‌باشد. ارزش معاملاتی قیمتی است که توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می‌شود. ارزش معاملاتی از ارزش واقعی زمین زراعی کمتر است.

قانون ارث دختر از زمین کشاورزی

برای بسیاری از وراث سؤال است که آیا دختر نیز از زمین کشاورزی ارث می‌برد؟

بله. باغات و اراضی کشاورزی نیز همانند سایر اموال متوفی به نسبت 2 به یک بین پسر و دختر تقسیم می‌گردد. مگر در شرایطی که متوفی وصیت کرده باشد زمین‌های زراعتی به پسران برسد. حتی در این صورت نیز وصیت متوفی فقط تا یک سوم ارزش زمین‌ها نافذ است. یعنی دختران بر اساس قانون از مازاد یک سوم علیرغم وصیت متوفی سهم می‌برند. البته چنانچه دختران رضایت داشته باشند می‌توانند دقیقاً مطابق وصیت متوفی تمام ارث مربوط به زمین را به پسران ببخشند و از آن سهم‌الارث مطالبه نکنند. اما به لحاظ قانونی امکان سهم خواهی برای آنان وجود دارد.

متن تقسیم نامه زمین کشاورزی بین وراث

پس از مشخص شدن سهم هر یک از وراث از زمین کشاورزی، ورثه می‌توانند زمین را به فروش برسانند و یا آن را بین خود تقسیم نمایند. در تقسیم زمین ارثی، متن تقسیم زمین کشاورزی بین وراث می‌بایست شامل موارد زیر باشد:

  • تقسیم کنندگان
  • مورد تقسیم
  • قدرالسهم ناشی از تقسیم
  • شروط تقسیم نامه

آیا زن از زمین کشاورزی شوهر ارث می‌برد

بله. همسر متوفی چنانچه دارای فرزند نباشد، یک چهارم از زمین کشاورزی را به ارث می‌برد. چنانچه متوفی صاحب فرزند باشد، سهم‌الارث همسر وی یک هشتم ارزش زمین کشاورزی می‌باشد.

قانون جدید تقسیم ارث پدری بین دختر و پسر

قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان موضوعیست که اخیراً در فضای مجازی حاشیه ساز شده است. لازم است وراث محترم بدانند که تقسیم ارث کماکان مطابق قوانین اسلام به نسبت 2 به یک بین پسر و دختر انجام می‌گردد. توصیه می‌کنیم ورثه به شایعات فضای مجازی توجه نکنند و صرفاً از مراجع موثق اطلاعات کسب نمایند.

برخی سوالات شما

انحصار وراثت زمین کشاورزی چیست؟

تقسیم ماترک متوفی بین وراث بدون گواهی انحصار وراثت امکان پذیر نمی‌باشد. زمین کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدون گواهی حصر وراثت امکان مراجعه به مراجع دولتی وجود ندارد. به طور کلی گواهی انحصار ورثه به 2 نوع محدود و نامحدود تقسیم می‌شود. برای ماترکی که کمتر از 3 میلیون تومان ارزش داشته باشد، اخذ گواهی محدود کافیست. اما اگر ماترک متوفی بیش از 3 میلیون تومان ارزش داشته باشد، ورثه باید گواهی نامحدود اخذ کنند. با توجه به این که امروزه یک زمین کشاورزی قطعاً بیش از 3 میلیون تومان ارزش دارد، وراث باید برای زمین کشاورزی گواهی حصر وراثت نامحدود بگیرند.

مدارک لازم برای انحصار وراثت زمین کشاورزی کدامند؟

وراث برای ارائه دادخواست صدور گواهی حصر وراثت زمین کشاورزی باید مدارک زیر را به همراه داشته باشند:
گواهی فوت متوفی
استشهادیه محضری
شناسنامه متوفی
عقدنامه یا رونوشت آن
شناسنامه وراث
وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

مراحل انحصار وراثت زمین کشاورزی چگونه است؟

قبل از هر چیز ابتدا ورثه باید مدارک لازم را تهیه نمایند. برای تهیه استشهادیه محضری، ورثه باید فرم مخصوص استشهادیه را در دفاتر اسناد رسمی تکمیل نمایند. توجه کنید که برای تکمیل فرم استشهادیه به امضای 3 نفر شاهد نیاز می‌باشد. پس از گواهی شدن فرم استشهادیه توسط دفتر اسناد رسمی، گام بعدی مراجعه به دفتر الکترونیک خدمات قضایی می‌باشد. با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی وراث می‌بایست دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت ارائه نمایند. آیا زن از زمین ارث میبرد ؟ زن نه تنها از عین زمین کشاورزی ارث نمی برد. بلکه از عین اموال غیرمنقول دیگر مانند بنا یا باغ نیز ارث نمی برد. تنها از قیمت آنها ارث می برد و دلیل آن ماهیت فقهی است که دارد.

هزینه حصر وراثت زمین کشاورزی چقدر است؟

در سال 1399 هزینه حصر وراثت زمین کشاورزی حدوداً 200 هزار تومان است که باید در دفاتر خدمات قضایی پرداخت شود. انتشار آگهی در روزنامه به صورت رایگان انجام می‌شود و هزینه‌ای ندارد.

نحوه محاسبه مالیات بر ارث زمین کشاورزی چگونه است؟

وراث باید بدانند که انحصار وراثت تنها یکی از مراحل تقسیم ارث متوفی می‌باشد. پس از دریافت گواهی حصر وراثت نامحدود، وراث باید مالیات بر ارث زمین کشاورزی متوفی را پرداخت نمایند. مادامی که مالیات بر ارث پرداخت نشود، امکان فروش باغ و اراضی مزروعی برای وراث وجود ندارد.
میزان مالیات بر ارث زمین کشاورزی 7.5% ارزش معاملاتی می‌باشد. ارزش معاملاتی قیمتی است که توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می‌شود. ارزش معاملاتی از ارزش واقعی زمین زراعی کمتر است.

قانون ارث دختر از زمین کشاورزی چگونه است؟

باغات و اراضی کشاورزی نیز همانند سایر اموال متوفی به نسبت 2 به یک بین پسر و دختر تقسیم می‌گردد. مگر در شرایطی که متوفی وصیت کرده باشد زمین‌های زراعتی به پسران برسد. حتی در این صورت نیز وصیت متوفی فقط تا یک سوم ارزش زمین‌ها نافذ است. یعنی دختران بر اساس قانون از مازاد یک سوم علیرغم وصیت متوفی سهم می‌برند. البته چنانچه دختران رضایت داشته باشند می‌توانند دقیقاً مطابق وصیت متوفی تمام ارث مربوط به زمین را به پسران ببخشند و از آن سهم‌الارث مطالبه نکنند. اما به لحاظ قانونی امکان سهم خواهی برای آنان وجود دارد.

متن تقسیم نامه زمین کشاورزی بین وراث باید شامل چه مواردی باشد؟

پس از مشخص شدن سهم هر یک از وراث از زمین کشاورزی، ورثه می‌توانند زمین را به فروش برسانند و یا آن را بین خود تقسیم نمایند. در تقسیم زمین ارثی، متن تقسیم زمین کشاورزی بین وراث می‌بایست شامل موارد زیر باشد:
تقسیم کنندگان
مورد تقسیم
قدرالسهم ناشی از تقسیم
شروط تقسیم نامه

آیا زن از زمین کشاورزی شوهر ارث می‌برد؟

بله. همسر متوفی چنانچه دارای فرزند نباشد، یک چهارم از زمین کشاورزی را به ارث می‌برد. چنانچه متوفی صاحب فرزند باشد، سهم‌الارث همسر وی یک هشتم ارزش زمین کشاورزی می‌باشد.

قانون جدید تقسیم ارث پدری بین دختر و پسر چگونه است؟

قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان موضوعیست که اخیراً در فضای مجازی حاشیه ساز شده استآیا دختر از زمین کشاورزی ارث می برد؟ ، تقسیم ماترک متوفی بین وراث بدون گواهی انحصار وراثت امکان پذیر نمی ‌باشد. زمین کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدون گواهی حصر وراثت امکان مراجعه به مراجع دولتی وجود ندارد.

به طور کلی گواهی انحصار ورثه به 2 نوع محدود و نامحدود تقسیم می ‌شود. برای ماترکی که کمتر از 3 میلیون تومان ارزش داشته باشد، اخذ گواهی محدود کافی می باشد. اما اگر ماترک متوفی بیش از 3 میلیون تومان ارزش داشته باشد، ورثه باید گواهی نامحدود اخذ کنند. با توجه به این که امروزه یک زمین کشاورزی قطعا بیش از 3 میلیون تومان ارزش دارد، وراث باید برای زمین کشاورزی گواهی حصر وراثت نامحدود گیرند. در این مقاله با ارث بردن دختر از زمین کشاورزی آشنا می شویم. با ما همراه باشید.


سهم قانونی ورثه دختر و پسر از زمین کشاورزی

مطابق قانون ارث زمین کشاورزی نیز جزء اموالی می باشد که باید در آن تقسیم به صورت قانونی و بر اساس طبقات ارث انجام گیرد. در واقع زمین کشاورزی خصوصیتی نسبت به سایر اموال ماترک نداشته و مانند سایر اموال مورد تقسیم قرار می گیرد. در این خصوص لازم است که ابتدا طبقات مختلف ارث را بشناسیم.