ارزآوری بالغ بر یک میلیارد دلاری حاصل از صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد

آهن | ارز | صادرات

صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور در مجموع دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به لحاظ حجمی ۴.۶ درصد و به لحاظ ارزش ریالی صادراتی ۲۷ درصد کاهش را رقم زده است؛ در مجموع این مدت ۴.۹ میلیون تن به ارزش بالغ بر یک میلیارد دلار صادرات در این حوزه صورت گرفته است.

به گزارش اینترنشنال نیوز، بر اساس آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از عملکرد دو ماهه فولادسازان کشور در امر صادرات، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت ماه، بخشی از تولید فولاد کشور صادر شده است؛ آمار صادراتی در مدت مذکور و مقایسه آن با صادرات در سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که صادرات وزنی فولاد کشور در تمام زنجیره آهن و فولاد در برخ مقاطع رشد ۱۱.۷ درصدی، ۲۸.۷ درصدی و ۳۱.۴ درصدی داشته اما برخی مقاطع هم با کاهش صادرات در این مقایسه مواجه شده‌اند؛ این موضوع در خصوص میزان ارزش ریالی هم صادق است و برخی مقاطع افت کرده اما برخی مقاطع هم افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات داشته‌اند.

صادرات کل زنجیره آهن و فولاد کشور از پنج میلیون و ۲۲۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۹ هزار تن در مجموع دو ماهه نخست سال گذشته به چهار میلیون و ۹۸۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۲ هزار تن رسیده که از منظر حجم افت ۴.۶ درصدی اما از منظر ریالی ۲۷ درصد کاهش ارزآوری برای کشور را در پی داشته است.

طبق آمار صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور، در مجموع دو ماهه سال گذشته، ۵۹۹ هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که ۴۶.۴ درصد بیش از میزان صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته معادل ۴۰۹ هزار تن بوده است.

ارزش صادرات این مقاطع فولادی نیز ۳۱.۸ درصد در این مقایسه آماری، بیشتر شده است. در حالی در مجموع ارزش صادرات مقاطع طویل فولادی در دو ماهه سال گذشته، ۲۱۸ میلیون دلار ثبت شده، این عدد در صادرات دو ماهه امسال، به ۲۸۷ میلیون دلار رسیده است.

در مقابل صادرات مقاطع تخت فولادی از ۹۵ هزار تن به ارزش ۶۷ میلیون دلار در مجموع دو ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ به ۵۰ هزار تن به ارزش ۳۲ میلیون دلار در مدت مشابه سال جاری کاهش صادرات داشته است. حجم صادراتی ۴۷.۷ درصد و ارزش ریالی آن ۵۱.۹ درصد کاهش یافته است.

ظرف دو ماهه سال گذشته، ۵۰۴ هزار تن محصولات فولادی (به ارزش ۲۸۴ میلیون دلار) صادر شده که این میزان امسال به ۶۴۹ هزار تن  به ارزش ۳۱۹ هزار دلار رسیده است؛ براین اساس حجم صادراتی ۲۸.۷ درصد رشد کرده و ۱۲.۱ درصد هم بر ارزآوری حاصل ار صادرات محصولات فولادی در مقایسه دو ماهه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزوده، شده است. 

از ابتدای سال گذشته تا اردیبشهت ماه، یک میلیون و ۴۱۵ هزار تن فولاد میانی به ارزش صادراتی ۷۵۴ میلیون دلار صادر شده است. این حجم صادرات فولاد میانی ۴۲.۴ (وزنی) و ۴۸.۸ درصد ارزش صادراتی، بیش از آمار آن در دو ماهه امسال است. در دو ماهه امسال در مجموع ۸۱۵ هزار تن فولاد میانی به ارزش ۳۸۶ میلیون دلار، صادر شده است. 

طبق آمار، رشد صادرات در آهن اسفنجی وزنی ۳۱.۴ درصد و ریالی، ۲۶.۶ درصد ثبت شده است. صادرات آهن اسفنجی از ۲۰۵ هزار تن به ارزش ۵۵ میلیون دلار به ۲۶۹ هزار تن به ارزش ۶۹ میلیون دلار رسیده است.

حجم صادرات گندله سنگ‌آهن در دو ماهه سال ۱۴۰۲ بالغ بر یک میلیون و ۸۸۰ هزار تن  به ارزش ۲۰۷ میلیون  ۴۷۰ هزار تن بوده که در مدت مشابه سال جاری به دو میلیون ۱۰۱ هزار تن به ارزش ۱۵۹ میلیون دلار رسیده است؛ هر چند که به لحاظ وزنی ۱۱.۷ درصد رشد را ثبت کرده اما به لحاظ ارزش صادراتی ۲۳.۱ درصد افت ارزآوری را نشان می‌دهد.

در نهایت صادرات کنسانتره سنگ‌آهن با افت ۵.۷ درصدی به لحاظ وزنی از یک میلیون و ۲۱۸ هزار تن به یک میلیون و ۱۴۹ هزار تن رسیده است؛ ارزش صادراتی آن به لحاظ ریالی نیز با افت ۱۱.۵ درصدی از ۱۱۰ میلیون تن به ۸۹ میلیون تن رسیده است.

انتهای پیام