اسلامی: آماری که در فضای مجازی منتشر می‌شود سندیت ندارد

اسلامی: آماری که در فضای مجازی منتشر می‌شود سندیت ندارد

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: شعبه‌هایی که اخذ رای در آن تمام شده، می‌توانند شمارش آرا را آغاز کنند و آماری که در فضای مجازی منتشر می‌شود سندیت ندارد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور در یک نشست خبری اظهار کرد: شعبه‌هایی که اخذ رای در آن تمام شده، می‌توانند شمارش آرا را آغاز کنند و آماری که در فضای مجازی منتشر می‌شود سندیت ندارد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور ابراز کرد: فرآیند شمارش آرا به خصوص در روستا‌ها از ۱۸ و در برخی شعبه‌ها از ۲۰ آغاز می‌شود.

وی افزود: از ساعت ۲۴ کار شمارش آرا در همه شعب آغاز می‌شود و بعد از آن نتیجه آرا در کل شهرستان و استان تجمیع می‌شود.

اسلامی خاطرنشان کرد: آماری که در فضای مجازی منتشر می‌شود نمی‌تواند سندیت داشته باشد.