علمی و پزشکی

بررسی علت اجرایی نشدن قانون مربوط به حذف انواع دفترچه های کاغذی بیمه در کمیسیون بهداشت 

رئیس کمیته بهداشت مجلس با بیان اینکه دلیل عدم تحقق قانون بودجه امسال در جلسه امروز این کمیته در رابطه با حذف انواع دفترچه های بیمه کاغذی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسینعلی شهریاری در گفت وگو با اینترنشنال نیوز ، در تشریح جلسه امروز کمیسیون بهداشت ، گفت: اجرای ناقص قسمت “ج” از نقطه 17 از ماده 13 از قانون بودجه سیزدهم ایران

او افزود. حاجی دلیگانی از وزرای بهداشت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی س askedال کرد که چرا قانون بودجه 99 که انواع دفترچه های بیمه کاغذی را حذف می کند ، اجرا نشد و خواستار اجرای ماده 234 شد. در توضیحات مدیر اجرایی سازمان بورس های تامین اجتماعی ، معاون پارلمانی وزیر بهداشت توضیحاتی ارائه داد. سرانجام تصمیم بر این شد که با تشکیل کمیسیون و اعلام نتایج این موضوع بررسی شود.

به گفته شهریاری ، پس از اعلام نتایج تحقیقات کمیته ، در مورد اعمال ماده 234 تصمیم گیری می شود.

انتهای پیام: