اقتصادی

دریافت حقوق ورودی فعلا با ارز ۴۲۰۰ تومانی/نرخ جدید اعمال نشد

در همین حال ، طبق قانون بودجه ، نرخ ارز برای حقوق ورودی (متشکل از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر حقوق) از 4200 درام چندین برابر شده است که براساس نرخ جدید عصر جدید ترخیص نشده است . به پیشنهاد وزارت گمرک و اقتصاد ، تا زمان حل مسئله ، شورای وزیران سود تجاری را اعلام می کند ، محاسبات همچنان به مبلغ 4200 دلار ادامه خواهد یافت.

به گزارش اینترنشنال نیوز ، طبق قانون بودجه 1400“پرداخت ورودی” վեր حذف نرخ ارز 4200 AMD برای محاسبه عوارض و محاسبه آن بر اساس نرخ سیستم ITS بانک مرکزی – نزدیک به نرخ بازار – در حال حاضر نرخ ارز حدود 25 هزار AMD است.

بر این اساس ، در تبصره 7 قانون 1400 بودجه آمده است که نرخ ارز برای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی ، به استثنای کالاهای اساسی ، داروها و تجهیزات پزشکی ، در همه موارد در سال 1400 ، از جمله محاسبه حقوق واردات ، بر اساس برابری سیستم ITS. بانک مرکزی در روز اعلامیه. علاوه بر این ، طبق این تبصره ، نرخ گمرک کالاهای اساسی ، داروها ، تجهیزات ، مواد مصرفی پزشکی و همچنین محصولات کشاورزی و دامی 4 درصد و برای سایر کالاها – 2 درصد ، ارزش گمرکی کاهش یافته است. ریال عوارض واردات کالاهای اساسی ، داروها ، تجهیزات پزشکی ، محصولات کشاورزی و دامی نباید نسبت به سال قبل (1399) افزایش یابد.

تغییرات اخیر در استفاده از هزینه های ورودی

طی 1400 سال گذشته ، بحث هایی در مورد عوارض واردات یا سایر محاسبات با نرخ جدید وجود داشته است که این امر با هزینه های بالای صاحبان محصول همراه است. اما خروج از خدمات گمرکی ایران با بیانیه ای همراه بود که تاکنون به دلیل عدم اطلاع از سود تجاری و تنظیمات لازم ، هیچ کالایی از گمرک به صورت جدید ترخیص نشده است.

گمرک امل آروانگی ، معاون گمرك فنی ایران – توضیحات بیشتری داد و گفت كه دولت در سال 2017. در جلسه خود که در تاریخ 15 مارس برگزار شد ، کل سود تجاری حقوق گمرکی 357 خط تعرفه ای و همچنین محتوای فصل های کتاب در مورد حذف ، ایجاد ، تغییر شرح خط تعرفه ، بیان می کند: مقررات صادرات و واردات را با اعمال این اصلاحات تعیین کنید. نیروی کلی جداول پیوست شده به منشور اجرایی قانون RA مقررات صادرات و واردات از 1 فوریه 1400 مطابق با ماده (11) مقررات ذکر شده از طرف دیگر ، تاکنون سود تجاری در حین اجرای قانون بودجه 1400 کل کشور تعیین نشده است ، به سیستم گمرکی ابلاغ نشده است تا در سیستم مورد استفاده قرار گیرد ، تا محاسبات انجام شود. عوارض واردات

او اضافه کرد. “بنابراین ، به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از گمرک ، ورودی های تولید (مواد اولیه کارگاه ها ، مواد میانی ، تجهیزات و تجهیزات و ماشین آلات مربوط به تولید) ، به وزارت دارایی و ایران و امور اقتصادی و تعرفه واردات را مانند سال گذشته جمع آوری کنید. ترخیص کالا از گمرک بنابراین ، اساس محاسبات کلیه کالاها هنوز همان 4200 AMD است.

یک مقام گمرکی ایران گزارش ها مبنی بر اینکه گمرکات از اوایل سال عوارض واردات زیادی از صاحبان کالا دریافت کرده اند و عدم توانایی صاحبان کالا در پرداخت آن عوارض وارداتی ، را تأیید می کند که در واردات گمرک افزایش نیافته است. وظایف امسال اعمال می شود. با این حال ، طبق قانون ، حقوق اکتسابی صاحبان کالا همیشه مطابق با مقررات گمرکی قانون مقررات گمرکی و صادرات و واردات ، حتی اگر افزایش در حقوق واردات یا سود تجاری وجود داشته باشد ، شناخته شده است. طبق قانون یا مصوبه خاصی ، صاحبان کالا می توانند کالا را مطابق مقررات قبل از افزایش هزینه ورودی ترخیص کنند.

لازم به ذکر است که پس از افزایش نرخ عوارض گمرکی که کالاهای اساسی ، داروها و تجهیزات پزشکی را شامل می شود ، علاوه بر کالاهای وارداتی دیگر ، انتقاداتی نیز نسبت به آن نرخ وجود داشت. تأکید شده است در این شرایط ، قیمت واردات کالاها ، از جمله اقلام مربوط به تولید افزایش می یابد ، عواقب خود را به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام: