علمی و پزشکی

دلایل افزایش مرگ و میر کرونا در ایران

آزادی:

طی سخنرانی اصلی کوید 19 در همایش ملی علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دکتر علیرضا علی الین در پاسخ به علل بالای مرگ و میر در ایران گفت: برای تغییر آن ، ما باید موارد دیگری مانند تعداد بیماران بستری در بیمارستان ، کلینیک های سرپایی و غیره را تغییر دهیم. در این منطقه ، ما مجبور شدیم پنج مرحله را طی کنیم: شناسایی سریع بیمار ، جداسازی سریع ، درمان سریع و بهبودی بیماران.

به گفته وی ، ما هیچ یک از این مراحل را به درستی انجام نمی دهیم ، تا زمانی که این پنج اصل به درستی اجرا نشود ، نمی توان انتظار داشت که میزان مرگ و میر کاهش یابد.

وی در مورد مشکلات سیستم بهداشت و درمان کشور گفت. “ما زیرساخت های پزشکی مناسبی نداریم ؛ ما باید از تجربه کشورهای دیگر برای این بیماری استفاده کنیم ، به عنوان مثال ، در آلمان ، به دلیل وجود زیرساخت های مناسب مانند تعداد تخت ها” … این به کنترل بیماری کمک می کند.

به گفته علی علی ، مشکل دیگر در کشور ما این است که اگرچه امید به زندگی افزایش یافته است ، اما کیفیت زندگی به ویژه در زنان بالای 56 سال کاهش یافته است ، اما ما از نظر کیفیت زندگی مشکل داریم. تعداد کمی از افراد میانسال در جامعه وجود دارند که به بیماری هایی مانند پوکی استخوان ، دیابت ، فشار غیرقابل کنترل و … مبتلا نیستند. دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد و بیماری های زمینه ای منجر به مرگ و میر بالا شده است.

در مورد سایر علل مرگ و میر بالا در ایران ، یکی از اعضای ستاد ملی ضد انحراف معیار گفت: به عنوان مثال ، در ابتدای شیوع تاجگذاری ، ما فردی را که تحت اکسیژن زیر 90 اشباع نشده بود ، در بیمارستان بستری کردیم ، اما اکنون می گوییم افراد 85 ساله باید به خانه بروند و در صورت وخیم تر شدن وضعیت باید برگردند.

وی به حضور مردم در جامعه اشاره کرد و گفت. “در پایان ماه مارس ، افرادی که در گروه خطرناک بودند در جامعه ظاهر نشدند ، آنها خود را قرنطینه کردند.” اما بعد از آن به دلایل مختلف اقتصادی و … وارد جامعه شدند. این مشکلات منجر به افزایش مرگ و میر می شود.