علمی و پزشکی

راز تغییر سریع و بی‌وقفه دنده‌های خودروی زنوو  چیست؟

راز دنده های سریع در حال تغییر Zeno چیست؟

بیشتر گیربکس ها بدون توجه به چرخش اتوماتیک ، تبدیل CVT از یک ساختار ، کارایی یکسان برخوردار هستند و انتخاب انتقال معمولاً به میزان آزاد بودن آن بستگی دارد و گیربکس موقتاً موتور را از شافت جدا می کند. در گیربکس بعدی ، اتصال بین موتور و شافت با استفاده از اتصالی به نام دندان سگ قطع می شود.

شفت ها و گیره های سگ معمولاً با سرعت بیشتری چرخش می یابند و گیربکس دنده ها صدای و خراش زیادی ایجاد می کند و استفاده از این مدل گیربکس را در اتومبیل های مسابقه و جاده ای غیرممکن می کند. با این حال ، یک راننده ماهر می تواند با تغییر دقیق انتقال از این صدای ناخوشایند جلوگیری کند.

راز دنده های سریع در حال تغییر Zeno چیست؟

در این گیربکس جدید ، Zenu از گیربکس دستی 7 سرعته استفاده می کند ، که به طور خودکار با هماهنگ سازی تغییر می کند و این باعث افزایش سرعت انتقال می شود.

برای بهبود Gearsift ، Zenu از سنسورهای Hall-Effect برای اندازه گیری سرعت چرخش شافت در کمتر از یک دقیقه استفاده می کند.

این سیستم به نرم افزارهای ویژه اجازه می دهد تا بدون دخالت در قلاب و هماهنگی معمول مورد استفاده در اتومبیل ، انتقال را به بهترین روش ممکن تغییر دهند.

autocar.co.uk:

2121