علمی و پزشکی

ریشه باورهای غلط مردم درباره نجوم و آسمان

بلکه ، از اولین روزی که یک مرد خردمند روی زمین ظاهر شد ، سر خود را به آسمان بلند کرد ، شاهد عظمت شگفت انگیز او بود ، این جذابیت وجود دارد. تأثیر این دانش در اعماق ذهن انسان بوجود آمده است ، به طوری که نجوم بخشی از دانش محل بازتاب آن شده است.
این دانش ، مانند بسیاری از علوم باستانی دیگر ، در طول قرن ها با توهمات و تخیلات زیادی ترکیب شده است و به یک علم شبه بزرگ به نام نجوم تبدیل شده است. هزاران سال است که نجوم با این فانتزی علمی تخیلی در ارتباط است که تأثیر عمیقی بر ذهن و جامعه انسان داشته است. تاریخ نجوم و اکتشافات وی به طور گسترده نوشته شده است ، و شاید یکی از بهترین آنها کتاب “سپیده دم” است که با دانش نجومی زندگی بشر را از قدیم تا به امروز دنبال کرده است.
من شخصاً تحت تأثیر این کار کاستلر و قرار گرفتم ، این علاقه ریشه در عشق من به بهشت ​​داشت ، زیرا مادرم در هوای آزاد روی تخت من دراز کشیده بود ، و در عشق و ترس گاهی بر سرم می افتاد. نگاهم را از روی پتو به آسمان بلند کردم و کمی بعد ، ترسیده ، آن را روی صورتم کشیدم.
چگونگی تغییر علم نجوم در سده های پانزدهم ، شانزدهم و بعد ، و همچنین تاریخ تحول انقلابی نجوم در قرن حاضر ، موضوعی است که در بسیاری از کتابها و مجلات به آن پرداخته شده است.
در ایران ، مجله نجوم این دانش را به صورت هوشمندانه در اختیار متقاضیان ایرانی قرار داده است ، هم از نظر سابقه و هم از نظر تحقیق و توسعه در حال حاضر. من به صورت عمومی به این مجله نگاه کردم ، مانند هر ایرانی که به این حوزه از دانش علاقه مند بود. اما در طول این سالها ، متأسفانه ، من آن را با سختی کمتری دیده ام. این بار ، وقتی مسائل مختلف او را مرور می کردم ، به اهمیت انتشار این مجله ، هم در زمینه اشاعه علم به مردم ، برای تقویت دیدگاه های آنها و هم برای اهداف دیگری که بیان می کنم پی بردم.

داستان از این قرار است که من فکر می کنم بیشتر اشتباهاتی که مردم امروز مرتکب می شوند در تصورات غلط خود درباره بهشت ​​است. این بر اساس وجود دانش غلط در انسان است ، که هزاران سال افراد غیرمسئول علمی آن را به مردم ابراز کرده اند تا زندگی خود را بر اساس آن بسازند. در حقیقت ، دو مشکل در اینجا وجود دارد ، به ویژه نجوم. اولین مورد ، اطلاعات غلط گسترده نجوم است. دوم ، تأثیر عمیق این دانش کاذب بر زندگی مردم عادی.
اگر تصمیمی در جامعه بشری وجود دارد ، باید گفت که بخش قابل توجهی از شکست ها ، البته عقب ماندگی ، مربوط به همان تصورات غلطی است که نه تنها در نجوم بلکه در بسیاری موارد دیگر وجود دارد. در مورد دارو هم همینطور است. انواع نادرستی های علمی غلط مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. برخی از این سوء تفاهم ها لفظی است. به عنوان مثال ، در همان نجوم و پزشکی این یک اعتقاد خاص است ، به عنوان مثال ، ما به پزشک احتیاج نداریم که همه کسانی که درد دارند درمان شده اند. یا در نجوم ، به نام روایت ، مطالبی بی اساس در مورد بدبختی های آن روزها گفته می شود که بسیاری از علمای دین آن را معتبر نمی دانند؛ اما آنها وجود دارند ؛ آنها قرن ها در قالب کتابچه های راهنمای نجات دهنده در دسترس بشر بوده اند. اما بقیه اشتباهات مربوط به مشکلات داخلی این دانش است.
این واقعیت که ستاره ها بر زندگی یک فرد تأثیر می گذارند باعث به قدرت رسیدن این سلسله یا سقوط از قدرت می شود ، یا اینکه سرنوشت افراد از طریق فال آنها قابل دستیابی است. در این رابطه ، در میان مسلمانان و غیرمسلمانان ، ده ها هزار صفحه در کتابهای نجومی باستانی وجود دارد که به صورت دوره ای به نام علم تکثیر و منتشر شده است. بنابراین ، ما می بینیم که چگونه نیمه علم می تواند برای ما تفکر غیرعلمی ایجاد کند ، و سپس ، با توجه به اعتقاد عمیق به آنها نقش عمیق این دانش در زندگی بشر ، مشکلات زیادی را برای ما ایجاد می کند.
به نظر من ، اگر تاریخ تأثیر نادرست نجوم کاذب ، تاریخ ویرانی های پس از جنگ و غیره را مرور کنیم ، چندین کتاب وجود خواهد داشت. تصحیح این افکار مستلزم اراده ای قوی است که می تواند دانش غلط را از ذهن مردم حذف کند و نخواهد کرد ، مگر اینکه قرنهاست که علم به گونه ای در مردم ترویج شده است که می تواند بر افکار سنگین جامعه تأثیر بگذارد. شاید بسیاری از علوم از نفوذ عمومی برخوردار نباشند ، اما نجوم یکی از زمینه هایی است که آگاهی عمومی در آن تأثیر بسزایی دارد.
متأسفانه به دلیل غفلت از این طرف موضوع ، گاهی بعد از صدها سال کشفیات مهم علمی در این زمینه یا در پزشکی ، احساس می کنیم که هنوز اطلاعات غلط ذهن افراد را مشغول کرده و به آنها اجازه حرکت می دهد. از این منظر ، من به نجوم به عنوان یک مجله علمی نگاه می کنم که طبقه متوسط ​​را هدف قرار می دهد ، از این رو من می خواهم از کسانی که در طول چندین دهه تلاش کرده اند تشکر کنم. زیرا من این را نه تنها از نظر تاریخ علم یا ترویج عمومی آن ، بلکه از نظر نوعی اصلاح می بینم.

* چاپ شده در شماره ویژه سی ساله مجله نجوم

دیدگاهتان را بنویسید