اقتصادی

سازوکار مجلس برای بازسازی مناطق سیل زده خوزستان

در این قطعنامه ، نمایندگان مجلس مکانیزمی را برای جلوگیری و ترمیم خسارات ناشی از سیل در استان خوزستان ، سازماندهی رودخانه ها و سدها ، تخلیه آب ایجاد کردند.

به گزارش اینترنشنال نیوز ، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس در حال بررسی بیشتر جزئیات لایحه بودجه 1400 در بخش درآمد بندها هستند.

خطوط “E” ، “J” از ردیف 2 از نقطه “B” نت 8 را تأیید کرد.

مطابق ماده (ب) (8) (ب) ماده 8 قانون توزیع عادلانه آب ، مصوب قانون توزیع عادلانه آب ، مصوب 16/12/1361 ، جهت محافظت از شبکه های آب کشور و افزایش قابلیت اطمینان آب با تغییرات و اضافات بیشتر. در زمینه آب آشامیدنی ، تأمین تجهیزات مختلف برای صنعت و کشاورزی ، شرکتهای آب منطقه ای و شرکتهای آب و برق خوزستان موظفند از مصرف کنندگان آب کشاورزی در مناطق مختلف کشور مطابق با شرایط اقتصادی و اقلیمی بدون اجازه استفاده کنند. چاه (متر) ماشین حساب) هوشمند ، بر اساس برداشت مجاز از آنها ، برای آب گرفته شده از هر یک از لوله های آب برای هر متر مکعب ، حداکثر دویست (200) ریال ، متناسب با فرهنگ غالب. میزان درآمد دریافتی توسط خزانه داری کل کشور.

در صورت چاه های غیرمجاز مطابق با بند (ه) ماده 45 قانون توزیع عادلانه قانون ، از مسدود کردن چاه برای حداکثر متر مکعب آب تا مسدود شدن چاه (1000) ، اقدام مربوط به میزان آبگیری و خوب است. ) ریال متناسب با سقوط جدول و حجم کسری مخزن جدول بدست می آید که طبق دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می شود.

طبق بند “Z” ، به منظور جلوگیری ، تعمیر ، از بین بردن رودخانه ها و سدها ، برای تخلیه آب ناشی از سیل ، شرکت های آب مناطق ، سازمان آب و برق خوزستان مجاز به بهره برداری از مواد اضافی رودخانه ، خاک اضافی سدها از طریق حراجی ها. و یک قرارداد همکاری خصوصی و خصوصی با پیمانکاران یا اپراتورهای شن و ماسه (که به عنوان پیمانکار واجد شرایط کار می کنند) به شرط پرداخت هزینه های دولتی امضا کنید. در صورت دریافت درآمد بیشتر از معاملات ذکر شده در قرارداد ، وجوه دریافتی در ردیف درآمد 160149 قرار می گیرد.

مطابق بند 2 (د) تبصره 8 ، به شرکت های آب منطقه ای حداکثر 10٪ وجوه دریافتی از شورای اسلامی مصوب شورای اسلامی هر شهر طبق ماده 3 قانون “تسریع در اجرا” مجاز است. از تاسیسات فاضلاب. “توسعه با اولویت اجرای پروژه های فاضلاب در روستاهای همان بخش.

انتهای پیام: