علمی و پزشکی

شکار خورشید فعال همراه با لکه‌های خورشیدی!/ عکس

این تصویر ترکیبی از تصاویری است که از ژانویه تا ژوئن، هر روز توسط رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا (NASA’s Solar Dynamic Observatory) گرفته شده.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

علت اینکه چرا درحال‌حاضر فعالیت خورشید زیاد است، مشخص نیست. خورشید ما در سال 2025 به اوج فعالیت خود نزدیک می‌شود؛ بنابراین افزایش فعالیت سطحی قابل پیش‌بینی بود. اما خورشید در ماه گذشته نسبت به ماه‌های دیگر فعال‌تر بود و در کل چرخه‌ 11 ساله‌ خورشیدی پیشین (و حتی سال 2002)، لکه‌های خورشیدی بیشتری به‌سرعت رشد کرد.

در این تصویر که تعداد بسیاری لکه‌ خورشیدی را در یک زمان 2 هفته‌ای نشان می‌دهد، می‌توان لکه‌های بزرگ را در سراسر قرص خورشید (از چپ به راست) رصد کرد. در ادامه چرخه خورشیدی، لکه‌ها معمولاً نزدیک‌تر به خط استوا ظاهر می‌شوند.

شکار خورشید فعال همراه با لکه‌های خورشیدی!/ عکس

لکه‌های خورشیدی تنها روش بیان فعالیت سطحی خورشید نیست. راه دیگر، شراره‌ها و خروج جرم از تاج خورشیدی (CME) است که ذرات را به خارج از منظومه شمسی می‌راند. این ذرات بر فضانوردان و وسایل الکترونیکی تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین مطالعه‌ اختلالات سطحی خورشید مهم‌تر از بعد هنری و زیبایی آن است. از سوی دیگر، فعالیت خورشیدی از نظر زیبایی ارزش بالایی دارد؛ این فعالیت باعث ایجاد شفق‌های قطبی در اتمسفر زمین می‌شود.

227227