علمی و پزشکی

محل قرار گرفتن ماسک روی صورت از جنس آن مهمتر است

این تیم دریافت که استفاده از چندین لایه و بافت های مختلف: ترکیب پارچه ها می تواند به فیلتر بهتر کمک کند ، اما کمبود ماسک (از نظر قرارگیری صورت) می تواند همه چیز را خراب کند. آنها چندین پارچه از جمله پنبه ، ابریشم ، نوعی پارچه ابریشمی ، فلانل ، الیاف مصنوعی را مورد بررسی قرار داده و آنها را ادغام کردند.

آنها دریافتند که استفاده از پارچه های مختلف می تواند محافظت قابل توجهی در برابر ذرات آئروسل ایجاد کند.

یک ماسک در داخل خانه درست کنید

آنها آزمایش را همانطور که در بالا مشاهده شد ، پارچه را روی یک لوله پی وی سی قرار دادند ، هوای عبور از داخل آن را آزمایش کردند و طیف گسترده ای از ذرات را اندازه گرفتند ، از 10 نانومتر تا 10 میکرومتر. می دهد: قطرات ویروس کرونا 80 تا 120 نانومتر قطر دارد.

آنها سرانجام دریافتند که پارچه های کامپوزیتی ، مانند ابریشم کتان یا فلان فلان ، قادر به تمیز کردن 80 درصد ذرات کوچکتر از 300 نانومتر و بیش از 90 درصد از 300 نانومتر را تشکیل می دهند.

اما در صورت عدم استفاده صحیح از ماسک ، تمام این دستاوردها بی فایده خواهد بود. در قسمت دوم آزمایش خود سوراخهای ماسک انجام دادند تا نتایج خوشایند نباشد. این مطالعه نشان داد که وجود سوراخ ها و سوراخ های ماسک (استفاده نادرست از ماسک) می تواند تا حدود 60٪ اثر ماسک را کاهش دهد.

sciencealert.com:

2121