مخابرات استان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲، جایگاه برتر کشور را کسب کرد

ارز | ارزیابی عملکرد | سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری اینترنشنال نیوز استان سمنان، این ارزیابی از سوی معاونت راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران از شاخص‌های رضایت‌مندی مشتریان، حاشیه سود عملیاتی، درآمد عملیاتی، هزینه عملیاتی، لاوصولی، نسبت وجوه نقد به درآمد کل، تحقق دایری ناخالص تلفن ثابت، رشد مشتریان فعال ADSL، تحقق دایری ناخالص ADSL، VDSL و FTTH، تحقق دایری ناخالص خدمات دیتا، تحقق دایری خالص خدمات دیتا، آرپویADSL ، آرپوی DATA، پروژه‌های USO ثابت، پروژه‌های توسعه و نگهداری شبکه سیار، میانگین وزنی شاخص‌های کیفی شبکه، میانگین وزنی شاخص‌های مرکز تماس، ارزیابی راهبردها و رویکردهای نوآورانه و امتیاز ارزیابی معاونت‌ها از مناطق انجام می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، مخابرات استان سمنان در شاخص‌های ارزیابی معاونت‌ها، درآمد کل به دارائی‌ها، تحقق برنامه دایری خدمات، تحقق پروژه‌های کلیدی شبکه، آرپوی دیتای تجاری و تحقق پروژه‌های کلیدی فناوری، سکوی برتر کشور را به خود اختصاص داد.

گفتنی‌ست در نشست هم‌اندیشی و تقدیر از فعالان عرصه ارتباطات شرکت مخابرات ایران که با حضور مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران و مدیران مخابرات استان‌های کشور برگزار شد، از مهندس مجید دارائی و مدیران مخابرات مناطق برتر کشور تقدیر بعمل آمد.

46