اقتصادی

مدارکی که برای افتتاح حساب نیاز دارید

یکی از خدماتی که بانک ها به مشتریان خود ارائه می دهند افتتاح حساب است که مدارکی که متقاضیان باید همراه خود داشته باشند شامل کپی شناسنامه و کارت ملی با اصل خود، کپی منزل یا قرارداد یا اجاره نامه با رهگیری. کد به همراه اصلی آن و … می شود.

به گزارش اینترنشنال نیوز، یکی از خدماتی که بانک ها به مشتریان خود ارائه می دهند افتتاح حساب است که پیش از این برای بهره مندی از این خدمات تنها با ارائه کپی کارت ملی می توانستید حساب افتتاح کنید اما در ماه های اخیر برخی از مشتریان اعلام کردند. که بانک برای افتتاح حساب علاوه بر اصل شناسنامه و کارت ملی به مدارک استخدامی مانند اصل ملک یا سند اجاره و کپی آن نیز نیاز دارد.

این موضوع این شبهه را در ذهن مردم ایجاد کرده است که شرایط افتتاح حساب تغییر کرده است که با پیگیری ها مشخص شد که تغییری در شرایط افتتاح حساب بانکی وجود نداشته است. توانایی برای اعتبار بخشی است که باید مدارکی مانند سند مالکیت یا اجاره نامه و گواهی اشتغال به کار را دریافت کنند اما قبلا بانک ها این بند از قانون را رعایت نمی کردند.بانک ها این موضوع را به طور دقیق اجرا کرده اند و به مرور زمان سایر بانک ها توجه بیشتری به دریافت خواهند داشت. این اسناد که قبلاً طبق قانون مورد نیاز بود.

در این راستا گزارش میدانی از برخی شعب حاکی از قابل مشاهده بودن مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب در شعب از جمله مدارکی مانند کپی شناسنامه کلیه صفحات با اصل آن، کپی ملی جدید است. رفت و برگشت کارت به همراه اصل آن (یا رسید ثابت کارت ملی) کپی سند منزل یا قرارداد یا اجاره نامه با کد رهگیری به همراه اصل آن در صورت عدم تایید پستی از اداره پست و کپی کارت پایان خدمت با اصل آن (ویزای مردانه).

البته ممکن است مدارک مورد نیاز در شعب و بانک های دیگر متفاوت باشد اما اکثر مدارک مورد نیاز متقاضیان برای افتتاح حساب شامل موارد زیر می باشد.

انتهای پیام: