اقتصادی

مشخصات و ویژگی چک های جدید اعلام شد

سخنگوی اجرای قانون جدید چک ، ظاهر چک های جدید و لزوم ثبت آنها در سیستم شیلات بانک مرکزی را تشریح کرد.

به گزارش اینترنشنال نیوز ، معاون بخش سیستم های پرداخت بانک مرکزی آمنه نادعلی زاده در یک برنامه تلویزیونی گفت. “رنگ چک های جدید با چک های قبلی متفاوت خواهد بود.” بازرسی های فعلی صورتی و سبز است ، در حالی که بازرسی های جدید صورتی و بنفش است.

به گفته وی ، چک های جدید با آرم بانک ها چاپ می شوند ، اما از نظر رنگ و محتوا استاندارد هستند.

نادعلی زاده گفت. “چک های جدید ، مانند چک های قدیمی ، دارای 16 رقم تاکید است که فعال بودن چک منوط به ثبت آن در سامان صیاد است که در چک های جدید قرار داده شده است.”

سخنگوی قانون جدید “On Check” گفت. “چک های جدید دارای بارکد دو بعدی هستند که گیرنده می تواند بارکد را برای اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری صادر کننده اسکن کند.”

او اضافه کرد. صادرکنندگان چک های جدید صادر شده از سال 1400 باید در سیستم ماهیگیری ثبت نام کنند و گیرنده چک باید از صادرکننده چک بخواهد که در صورت عدم ثبت چک ، چک باید در سیستم ماهیگیری ثبت شود. بانک نمی تواند در سیستم ماهیگیری پرداخت کند

انتهای پیام: