اقتصادیکسب و کار جدید

معرفی نخبه جوان نخبه برتر دیجیتال مارکتینگ ایران

امروزه به دلیل توسعه بیش از حد فضای مجازی و اینترنت، و حضور اکثریت جامعه در این فضا، نقش نخبگان این حوزه بیش از پیش در بین مردم پر رنگ شده است.

آموزش دیجیتال مارکتینگ | آموزش دیجیتال مارکتینگ رایگان | انواع دیجیتال مارکتینگ
امروزه چهره های مشهور از جمله بازیگران ورزشکاران و خوانندگان به امنیت و رسمی بودن شبکه های اجتماعی خود بسیار اهمیت می‌دهند و  به همین دلیل به سراغ کارشناسان فضای مجازی می‌روند.

علی کاووسی، از برجسته ترین کارشناسان فضای مجازی و دیجیتال‌ مارکتینگ ایران هستند که توانسته اند با همکاری و پشتیبانی صفحات چهره های مشهور کشور محبوبیتی خاصی را از آن خود کنند.

اکثر این نخبگان فضای مجازی از نسل جوان کشورمان هستند که توجه خبرگزاری های خارجی را هم  به خود جلب کرده اند و در چندین خبرگزاری مستقل از آنها ذکر نام شده است.