اقتصادی

نابودی ۵۰ درصد منابع آب زیرزمینی گلستان با افزایش بی‌رویه کشت برنج

اینترنشنال نیوز / گلستان کادر آموزشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفتند:

در مصاحبه ای با اینترنشنال نیوز ، ALIREA KIANI اظهار داشت: رشد رو به رشد کشت برنج در استان گلستان به دلیل توجیه اقتصادی کوتاه مدت برای کشاورزان ، یکی از اصلی ترین مشکلات در بخش کشاورزی منطقه بوده است. درآمد نسبتاً خوب این محصول از یک سو در مقایسه با گیاهان دیگر و از طرف دیگر مالکیت خصوصی منابع آب زیرزمینی ، از عوامل اصلی ترغیب کشاورزان به کشت این گیاه با استفاده از آب است.

او گفت. “مطالعات نشان می دهد که بیش از 50٪ از منابع آب زیرزمینی منطقه سالانه استخراج و برای فرآوری برنج اختصاص می یابد.” به طور کلی ، اطلاعات و مشاهدات میدانی نشان می دهد که سطح زیر پایه در منطقه تمایل به رشد دارد ، به طوری که از سال 1373 به طور متوسط ​​زمین های پارتیشن منطقه به طور متوسط ​​حدود 1500 هکتار در سال افزایش یافته است. سطح زیر کشت برنج در منطقه در سال 1373 حدود 26600 هکتار بوده است که در سالهای اخیر به حدود 90،000 هکتار افزایش یافته است.

سیاست محدود کردن کشت برنج در گلستان موثر نبوده است

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان با اشاره به اینکه این روند نه تنها کاهش نیافته بلکه به دلیل اقدامات انجام شده توسط مسئولان همچنان رو به رشد است. “این نشان می دهد که سیاست محدود کردن سطح زیر کشت این محصول به اندازه کافی موثر نیست.” روند رو به رشد کشت برنج در استان گلستان یک واقعیت انکارناپذیر است و در نتیجه ، مدیریت بهینه مزارع برنج یکی از راهکارهای موثر برای کاهش وضعیت بحرانی است. به عبارت دیگر ، پتانسیل کاهش مصرف آب در این محصول بیشتر از سایر محصولات منطقه است و باید در اولویت برنامه ها باشد.

وی با اشاره به اینکه دو نظر متضاد در مورد کشت برنج در استان گلستان وجود دارد ، گفت: منابع اولیه به آب و خاک تبدیل می شوند. از سوی دیگر ، این دیدگاه استثمارگر است که به دنبال تأمین معاش خود است ، یک محصول را کشت می کند که درآمد بیشتری برای او به ارمغان می آورد. از این نظر ، مشکلات طولانی مدت ممکن است عواقب احتمالی آنها نسبت به شرایط کوتاه مدت و درآمد اولویت نداشته باشد.

کیانی ادامه داد. “در این زمینه ، ما باید راه حلی پیدا می کردیم که دو دیدگاه را نشان دهد ، بنابراین ما راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت را تصور کردیم.” در کوتاه مدت ، با توجه به واقعیت موجود ، کشت مستقیم یا کشت خشک با تغییر در روش آبیاری ، تغییر از سیل در مزارع برنج همراه است. لازم نیست برنج گیاهی باشد که در شرایط سیلاب رشد کند. با این اعتقاد ، باید برنامه های زیر مرحله به مرحله ارائه و اجرا شود.

عضو این دانشکده مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان ذکر کرد. کاهش تبخیر به دلیل عدم مرطوب شدن کل سطح زمین است که مهمترین آن ، از بین بردن نفوذ عمیق و جانبی آب به دلیل تأمین آب قطره ای است. در دراز مدت ، به موازات سیاست تبلیغ ، باید به دنبال فرهنگ دیگری بود.

وی با تأکید بر اینکه کشت جایگزین باید به گونه ای باشد که در رقابت با برنج ضرر نکند ، گفت: “برنامه ریزی دولت و مسئول این منطقه باید به گونه ای باشد که درآمد حاصل از کشت محصولات جایگزین بیش از مقدار ناچیز باشد.”

در عمل ، استفاده از آب تاثیری بر روستاییان ندارد

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان با اشاره به نحوه تبدیل کشت نهال های معمولی به کشت مستقیم ، اشاره کرد. به طور متعارف ، زمین های کشاورزی برای مدت سه تا چهار ماه در آب غوطه ور می شوند ، در حالی که گیاه به هیچ وجه به این مقدار آب احتیاج ندارد ، زیرا آب مورد نیاز بسیار کمتر از این مقدار است. دلیل اصلی ترجیح کشاورزان به روش مرسوم این است که کشاورزان زمین را از طریق چاه خود آبیاری می کنند ، زیرا عملاً استفاده از آب برای او ضرری ندارد.

کین با اشاره به اینکه روش فرآوری مستقیم برنج در مناطق مرطوب و خشک بسیار گسترده است و آزمایش های موفقی داشته است ، خاطرنشان کرد: در سال های اخیر کشورهای جنوب شرقی آسیا با وجود بارندگی شدید به فرآوری مستقیم برنج روی می آورند. با کشت مستقیم برنج ، آنها در ابتدا سعی کردند با افزایش هزینه کارگران صنعتی هزینه های تولید را کاهش دهند ، اما بعداً دریافتند که اگرچه این روش بازده کمی کمتری دارد ، اما در آنجا آب کاهش می یابد و به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و با کمبود آب سازگار می شود.

وی با اشاره به تغییر تنها روش آبیاری قطره ای از طغیان گفت: “طبق مطالعات انجام شده ، 12500 متر مکعب آب به ازای هر هکتار به روش مرسوم (روش کاشت سیلاب) استفاده می شود و با تغییر روش آبیاری قطره ای ، میزان مصرف مصرف 27٪ کاهش می یابد و در حدود 9100 متر مکعب است. از طرف دیگر ، با تغییر روش آبیاری عملکرد حدود 7٪ کاهش یافت ، اما در همان شرایط ، محاسبه همان 7٪ کاهش عملکرد (630 کیلوگرم) در مقابل 27٪ کاهش مصرف آب (3300 متر مکعب) 27٪ ، دوباره از نظر کشاورز. با کاهش سودآوری آن ، در صورت آبیاری سیل ، همان روش سنتی انتخاب می شود.

مجری برنامه مدیریت آبیاری خشکسالی با اشاره به اینکه راه حل روش کشت مستقیم یا مشکل خشکسالی برنج از سال 97 در استان گلستان آغاز شد ، تصریح کرد: در این مدت ما پروژه های تحقیقاتی زیادی را برای بررسی این روش انجام داده ایم و ما نتایج را به کشاورزان در این زمینه ارائه داده ایم: مقامات

کیانی اظهار داشت. “در ابتدا ، روش خشک کردن بذر در مقایسه با روش پیوند معمولی حدود 45٪ عملکرد را کاهش داد ؛ در مقابل ، مصرف آب حدود 50٪ کاهش یافت.” میزان پس انداز با این روش قابل قبول است ، اما کاهش عملکرد برای کشاورزان قابل قبول نیست: ما برای افزایش عملکرد باید کاری انجام می دادیم.

او ادامه داد. “مطالعات نشان داده است که به تأخیر انداختن زمان کاشت به طور مستقیم در کاهش عملکرد موثر است.” در این راستا ، به جای بذر ، نهال 30 روزه را وارد خاک غیر تخریب کردیم ، در نتیجه از فصل رشد گیاه کاسته ، مصرف آب کاهش یافته و با روش مرسوم عملکرد به یک تن افزایش می یابد. سایر جنبه های پنهان تولید محصولات زراعی ، مانند مدیریت غذا یا انتخاب انواع با دوره رشد کوتاه تر با روش خشک کردن برنج ، مورد بحث قرار گرفته است.

کیانی اظهار داشت. کیفیت برنج خشک توسط محققان مرکز تحقیقات گلستان ، موسسه برنج کشور در حال بررسی است. همچنین مطالعاتی برای انتخاب نوع مناسب بذر در این روش در حال انجام است.

یکی از اعضای این دانشکده مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان اظهار داشت: دستورالعمل ها به زبان ساده برای مراحل مختلف خشک کردن ارائه شده به کشاورزان علاقه مند توضیح داده شده است.

کیان در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: دولت در آیین نامه اجرایی جدید اعلام کرده است که در مناطقی مانند گلستان ، کشاورزان مجاز به کشت برنج در صورت صرف 7000 متر مکعب آب در هکتار و تولید حداقل 600 گرم در هر متر مکعب هستند. مطالعات نشان می دهد که این امر با کشت مستقیم در گلستان با تغییر روش مرسوم آبیاری قطره ای امکان پذیر است.

سرانه آب در گلستان کمتر از متوسط ​​کشور است

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات “گلستان” اظهار داشت. استان گلستان همانطور که از نام آن پیداست ، آب فراوانی را نشان می دهد ، اما در حقیقت اینگونه نیست ، سرانه آب در این منطقه کمتر از متوسط ​​ملی است. سرانه آب در کشور حدود 1600 متر مکعب و در منطقه – 1400 متر مکعب است. این بدان معناست که هر نفر در کشور سالانه حدود 1600 متر مکعب دریافت می کند ، در حالی که در ایالت گلستان هر شخص حدود 1400 متر مکعب آب دریافت می کند.

حدود 94٪ از سفره های زیرزمینی آب گلستان استخراج می شود

رئیس برنامه مدیریت آبیاری خشکسالی گفت: حدود 94 درصد از آبهای زیرزمینی ما استخراج می شود و سطح آبهای زیرزمینی هر ساله پایین می آید. استفاده از این روشها ، به ویژه خشکسالی ، بهترین راه برای جلوگیری از مصرف کوتاه مدت آب زیرزمینی است.

انتهای پیام: