علمی و پزشکی

هشدار استاندار تهران نسبت به پیک دیگر کرونا/ ۶ شهر تهران در وضعیت نارنجی

به گزارش شفاف ، انوشیروان محسن بندپی با اشاره به وضعیت شهرهای استان تهران اظهار داشت:

وی با تأکید بر عدم مراجعه به شهروندان ، افزود. “هر دوره عدم رعایت سوابق بهداشتی باعث ویروس کرونا ، به ویژه ویروس تاجگذاری انگلیس می شود. بنابراین ، برای محافظت از سلامتی هموطنان ، باید سلامتی خود را حفظ کنیم. پروتکل ها جدی هستند. “

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرماندار تهران ، استاندار تهران سپس خاطرنشان كرد. بنابراین از همه شهروندان خواسته می شود که به مسائل بهداشتی توجه جدی داشته باشند و به مسافرت نروند.