هوای اصفهان و ۴ شهر مجاور قابل قبول است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

اصفهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز پنجشنبه پنجم بهمن با میانگین ۷۳ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۶۶، میدان انقلاب با ۷۲، پارک زمزم با ۸۰، خیابان پروین اعتصامی با ۵۸، بزرگراه خرازی با ۹۵، دانشگاه صنعتی با ۶۱، رهنان با ۷۰، خیابان فرشادی با ۶۰، خیابان فیض با ۷۳، بولوار کاوه با ۷۸، کردآباد با ۶۳، خیابان میرزا طاهر با ۶۴ و ایستگاه ولدان با ۷۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه سپاهان شهر با ۴۹ AQI وضعیت پاک و در ایستگاه احمد آباد با ۱۲۰ و خیابان زینبیه با ۱۰۶ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در خمینی شهر با ۳۷ AQI در وضعیت پاک و در زرین شهر با ۹۹، شاهین شهر با ۵۹، قهجاورستان با ۹۳ و مبارکه با ۶۵ وضعیت قابل قبول ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله سجزی، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.