اقتصادی

هکرها به ۱۵۰ هزار دوربین امنیتی دسترسی یافتند

هکرها امنیت ورکادا و دوربین های امنیتی مشتریان را در مکان هایی مانند اتومبیل های تسلا ، بیمارستان ها و زندان ها هک کرده اند.

به گزارش اینترنشنال نیوز ، این گروه هکرها مدعی نفوذ در شرکت امنیتی Verkada ، دسترسی به بایگانی های مستقیم مشتریان Verkada و همچنین تصاویر بایگانی زنده از 150،000 دوربین امنیتی در داخل دفاتر آنها است.

طبق وایس نیوز ، حدود 24000 سازمان از نرم افزار Verkada استفاده می كنند كه شامل اقامتگاه های خصوصی ، مغازه ها ، رستوران ها ، سازمان های غیرانتفاعی ، فرودگاه ها است كه نشان دهنده استفاده گسترده از نرم افزارهای شناسایی و مراقبت از چهره است.

به گفته بلومبرگ ، هکرها موفق به تغذیه مشتریان Verkada از جمله تسلا ، Cloudfeller ، Equinox ، بیمارستان بهداشتی Halifax بیمارستان فلوریدا ، مرکز پزشکی منطقه ای تگزاس وادلی ، Temp St. ، آریزونا شدند. بیمارستان لوک ، زندان مدیسون کانتی ، آلاباما و دبستان Sandy Hook. وارد کانکتیکات شوید.

در برخی موارد ، هکرها می توانستند با استفاده از دوربین های خاصی عملیات هک جداگانه را در شبکه مشتری Verkada انجام دهند. دوربین های دیگر از فناوری تشخیص چهره برای شناسایی افراد استفاده می کنند ، احتمالاً اطلاعات مهم شخصی در مورد بیماران ، دانشجویان و کارکنان مشتریان Verkada را در اختیار هکرها قرار می دهد.

سخنگوی Verkada به Business Insider گفت: “ما برای جلوگیری از مجوزها ، تمام حساب های سرپرست را غیرفعال کرده ایم. گروه امنیت داخلی ، یک شرکت امنیتی دیگر ، در حال بررسی موضوع است و ما به مقامات اطلاع داده ایم.

یک منبع مطلع با پاسخ وركادا گفت كه این شركت از یك شركت امنیتی دیگر برای تحقیق در این مورد كمك خواسته و مشتریان خود را از این تخلف مطلع كرده است.

سخنگوی Cloudfeller به Insider گفت: “این شرکت از خرابی دوربین های Vercada در تاسیسات خود مطلع شده است. این دوربین ها در دفاتری بوده اند که برای چندین ماه به طور رسمی بسته شده اند. اما به محض اطلاع Cloudfeller ، این دوربین ها را خاموش کرده و آنها را از شبکه دفتر خود جدا کرد. این حادثه تأثیری روی محصولات Cloudfler و مشتریان و :: نخواهد داشت.

یکی از هکرهایی که ادعای این عملیات را داشت ، به بلومبرگ گفت که هدف این گروه نشان دادن وسایل ابزار مراقبت ، راحتی شکستن آنها و هدایت هکرها توسط کنجکاوی زیاد ، مبارزه برای آزادی اطلاعات و مالکیت معنوی است.

به گزارش بیزینس اینسایدر ، هکرها تصاویر مهمی را مشاهده کردند ، از جمله پرسنل بیمارستان در حال معالجه بیمار ، بازجویی پلیس از مظنون و همچنین جزئیات اطلاعات مالی در مورد Vercada.

انتهای پیام: