علمی و پزشکی

واکسیناسیون رایگان کرونا طبق اولویت‌بندی/ خبرنگاران در اولویت سوم دریافت واکسن

به گزارش شفاف ، دکتر علیرضا رایس گفت: “ما خود را مدیون هستیم که واکسیناسیون مشکل دیروز یا امروز همه کسانی که در زمینه بهداشت کار می کنند ، حتی عزیزان سازمان بهداشت جهانی در کشورهای همسایه نیست. و غیره ، آنها می دانند که ما یکی از قوی ترین افراد هستیم. ما شبکه های سطح منطقه ای داریم.

تاجگذاری رایگان در سیستم شبکه شبکه کشور و براساس اولویت ها

او افزود. “ما همیشه واکسیناسیون های معمول را در کشور به صورت رایگان انجام داده ایم ، این مسئله دیروز یا امروز نیست.” در مورد واکسن Korona ، واکسن توزیع شده در شبکه بدون شک رایگان خواهد بود ، این یک مشکل است ، هیچ کسی تمایل به پول ندارد.

اگر اولویتی ندارید ، نوبت خود را منتظر بمانید

رایس استرس داشت. “اگر کسی اولویت دریافت واکسن را ندارد ، باید صبر کند تا نوبت به واکسن برسد. در همه دنیا یک اولویت وجود دارد ، کشورهای بزرگی که واکسن خود را تولید می کنند هنوز نتوانسته اند همه گروه ها را واکسینه کنند ، آنها بر اساس اولویت حرکت کرده اند. کشوری مانند چین که خود تولید کننده است ، مشکلی از نظر مالی و تحریمی ندارد ، 9 درصد از جمعیت خود را واکسینه کرده است ، هنوز 91 درصد از جمعیت خود را واکسینه نکرده است. البته ، این 9٪ براساس اولویت بود ، برنامه ما براساس اولویت ها ادامه خواهد یافت.

بر اساس کانال خبری وزارت بهداشت ، معاون وزیر بهداشت اعلام کرد که نمایندگان LM و روزنامه نگاران در گروه کاری حساس هستند ، و اولویت سوم گرفتن تاج واکسن است … ما خواهیم رسید .