علمی و پزشکی

وزارت بهداشت: داربی پایتخت به زمان دیگری موکول شود

رئیس گروه بهداشت هوا و تغییرات آب و هوایی وزارت بهداشت توصیه کرد که دربی پایتخت 94 به دلیل ناسالم بودن هوا برای همه گروه ها به تعویق بیفتد.

در مصاحبه ای با اینترنشنال نیوز با دکتر عباس شاهسونوی با اشاره به دربی پایتخت آینده و برگزاری فردا آن در ساعت 16.30 گفت: “با توجه به اینکه شاخص کیفیت هوا در تهران برای همه گروه ها ناسالم است ، برگزاری مسابقه فوتبال پرسپولیس – استقلال در این شرایط تماشاگر ندارد ، اما با توجه به اینکه شرایط کیفیت هوا برای سلامتی بازیکنان بسیار خطرناک است ، توصیه می شود که این بازی در شرایط آب و هوایی بهتر انجام خواهد شد.

او اضافه کرد. “یکی از اولین پیشنهادها در صورت آلودگی هوا بستن ورزش در فضای باز است.”

شاهسون تأکید کرد. “بنابراین ، با توجه به اینکه آلودگی هوا در صورت آلودگی هوا برای سلامتی بازیکنان خطرناک است ، بهتر است این مسابقه را به زمان دیگری موکول کنیم که شرایط آلودگی هوا بهتر شود.”

او گفت. در عین حال اگر قرار است به دلیل هوای آلوده پایتخت ها مسابقاتی در پایتخت هایی مانند اراک ، کرج ، اصفهان ، مشهد و … برگزار شود ، بهتر است آن مسابقات برگزار نشود. »

به شاهسون گفت. “اولین پیشنهاد وزارت بهداشت این است که حتی اگر هوا برای گروه های حساس ناسالم باشد ، نباید ورزش در فضای باز انجام شود ، نیازی به گفتن نیست که اکنون هوا برای همه گروه ها ناسالم است و در برخی از ایستگاه ها بسیار ناسالم است ، انجام بازی ها بسیار خطرناک است برای سلامتی بازیکنان.

انتهای پیام: