علمی و پزشکی

پیگیری الکترونیکی شدن خدمات و پزشک خانواده؛ اولویت بیمه سلامت

رئیس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پیگیری خدمات الکترونیک و پزشک خانواده در اولویت بیمه سلامت است.

به گزارش اینترنشنال نیوز: رضا سعیدی با اشاره به اینکه بیمه سلامت یکی از بزرگترین شرکت های بیمه است که 42 میلیون نفر را تحت پوشش دارد، گفت: «سازمان بیمه سلامت متشکل از صندوق‌های مختلف بیمه‌ای است که بسیاری از افراد از جمله نیازمندان را تحت پوشش قرار می‌دهد. «تمدن بشری شکل‌گیری بیمه‌ای است که می‌تواند در شرایط خاص از افزایش خسارات انسانی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه هیات مدیره در سیاست گذاری، برنامه ریزی، تعیین اهداف راهبردی بلندمدت نقش دارد، افزود: در صورت محدودیت منابع، نقشه راه باید طوری تنظیم شود که نیازهای نامحدود بخش بهداشت و درمان حداکثر برآورده شود. بنابراین، اولویت ها باید به درستی تعریف شوند و اجرای پروژه به دقت نظارت و برنامه ریزی شود.

او تاکید کرد. پرونده الکترونیک سلامت یکی از برنامه هایی است که در سیستم های بهداشتی پیشرفته دنیا اجرا می شود، این روش می تواند به جلوگیری از هدر رفتن منابع کمک کند. طبیعتا یکی از اولویت های ما پرونده الکترونیک سلامت، پزشک خانواده است که باید در این زمینه اضافه شود و تیم فنی قوی به کار گرفته شود و مشوق های لازم به کار گرفته شود. البته هنوز مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، فقط پزشک خانواده روستایی در شهرهای کوچک ضعیف اجرا شده است.

رئیس هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت گفت. «حافظ نظام ارجاع بیمه هستند که باید در بحث دریافت خدمات پلکانی سلسله مراتبی حرکت کنند. کنترل تقاضای القایی نیز یکی از برنامه های بیمه سلامت است که باید در این زمینه کار کند.

به گزارش پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت، سعیدی با بیان اینکه تجمیع منابع مالی نیز یک موضوع مزمن است که باید تصمیم گیران تاثیرگذار کشور وارد آن شده و پیگیری های لازم را انجام دهند، اظهار کرد:

انتهای پیام:

دیدگاهتان را بنویسید