اقتصادی

چراغ سبز اتحادیه املاک برای انتقال به وزارت راه و شهرسازی

پیگیری وزیر شهرسازی در مورد راه های انتقال اتحادیه مشاوران املاک و مستغلات از وزارت صمت با موافقت رئیس اتحادیه همراه است که وی این فرصت را برای تبدیل شدن به مرکز اتحادیه می داند.

به گزارش اینترنشنال نیوز ، در روزهای اخیر ، برخی از وزرای دولت و مقامات دولتی تلاش برای پوشاندن درس های مربوطه خود را آغاز کرده اند. انتقال اتحادیه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی که ظاهراً توسط وزیر شهرسازی ، شهرسازی ، اتصال هتل ها و هتل های چند آپارتمانی به سازمان میراث فرهنگی ، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی به وزارت بهداشت دنبال می شود یکی از پیشنهاداتی است که در ماه های اخیر به وزارت ارائه شده است.

اگرچه مقامات وزارت صمت ، رئیس اتاق اصناف تهران ، قاسم نوده فراهانی ، این انتقال ها را مغایر با اصل 44 ، چشم انداز 20 ساله کشور می دانند ، اما به نظر می رسد شرایط برای این موضوع ایجاد شده است.

اخیراً ، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از تصمیم رئیس جمهور برای پوشش اتحادیه راه با وزارت شهرسازی خبر داد.

از سوی دیگر ، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و مستغلات ، مصطفی اولی خسروی ، با انتقال اتحادیه خود به وزارت راه موافق است و این را فرصتی برای ترویج این درس می داند.

خسروی در مصاحبه با اینترنشنال نیوز گفت: جابجایی اتحادیه مشاوران املاک و مستغلات از وزارت صنعت ، معدن و وزارت راه به وزارت شهرسازی تغییر عمده ای است که دهه ها بعد اتفاق می افتد و به ما امکان می دهد تا به مرکز تبدیل شویم. این امر علاوه بر سودآوری اعضای اتحادیه و کمک به ارتقا body نهاد علمی و آموزشی اتحادیه ، در ساماندهی بازار مسکن نیز مثر است.

با توجه به چراغ سبز نشان داده شده توسط رئیس جمهور و راه های ید به وزارت شهرسازی برای انتقال راه ها به وزارت شهرسازی ، اکنون تعداد موافقان با این رویداد به سه رسیده است ، احتمال جدایی اتحادیه املاک و مستغلات افزایش یافته است.

انتهای پیام: