چرا جان دو هنرمند از دست رفت؟

هنر

در پی حادثه تلخ سر صحنه پروژه «رویای نیمه شب» که دو هنرمند جان خود را از دست دادند، دو تشکل صنفی سینمایی بیانیه دادند.

به گزارش اینترنشنال نیوز ، در متن این بیانیه آمده است : «در پی حادثه تلخ از دست دادن دو همکار انجمن صنفی طراحان فیلم و انجمن صنفی طراحان فنی و مجریان صحنه بیانیه‌ی را به شرح زیر صادر کرده‌اند:

چه بر سر ما آمده

که کم کم
در میدان ها و کوچه های خلوت
گم می شویم
و جان می سپاریم
ما سزاوار
درخت های پر شکوفه ی سیب بودیم

احمد رضا احمدی

بار دیگر حادثه‌ای تلخ ،تن زخمی جامعه‌ی سینمایی را به درد آورد.
انجمن صنفی طراحان فیلم و انجمن صنفی طراحان فنی و مجریان صحنه، با وجود عدم عضویت همکاران از دست رفته مان ، وحید یوسفی و علی شیروانی در صنوف خانه سینما ، وظیفه اخلاقی خود می‌دانند ، ضمن ابراز تأسف، مصرانه خواستار پیگیری مدیر عامل و هیئت رئیسه خانه سینما از عوامل اصلی پروژه‌ی “ رویای نیمه شب “ جهت شفاف سازی علل این حادثه ناگوار شوند.

از آنجا که امنیت جانی و امنیت شغلی از دغدغه‌های اصلی خانه سینما می باشد ،این دو انجمن خواستار بر پایی جلساتی مشترک با انجمن‌های مربوط ،جهت دستیابی به راهکارهای قابل اجرا ، برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث می باشند .
هر روزی که از دست رود جان عزیز دیگری در خطر است.»

انتهای پیام