علمی و پزشکی

چرا کولر خودرو باد گرم می زند؟

دلایل مختلفی برای آن وجود دارد.

* با سرعت زیاد موتور رانندگی کنید
یکی از دلایل گرم شدن باد موتور بنزینی پر سرعت موتور است. بسیاری از اتومبیل ها مکانیسمی دارند که باعث می شود تهویه مطبوع به طور موقت از بین برود وقتی پای خود را در مقابل کل پدال فشار می دهید. این بیشتر اوقات در مورد گیربکس های نوری (دنده 3) اتفاق می افتد که برای شتاب گیری خودرو باید روی پدال را شتاب دهیم.

* مایع خنک کننده کندانسور کثیف
خازن بخشی جدایی ناپذیر از سیستم تهویه هوا است. هنگامی که گاز منجمد مایع می شود ، بیش از نیمی از حرارت خود را در رادیاتور از دست می دهد ، بنابراین وقتی وارد قسمت فشار کم می شود ، گرمای محیط را جذب می کند و به گاز تبدیل می شود. کندانسورهای کولر اتومبیل کثیف باعث گرمای بیش از حد و نقص دستگاه تهویه هوا می شوند ، همانطور که سرعت آن در ابرهای آب خودرو با سرعت زیاد انجام می شود. بنابراین بهتر است هر سال با شروع فصل گرم ، کولر اتومبیل خود را تمیز کنید.

* اپراتور داخل اتاق کثیف است
یکی از دلایل تهویه هوا این است که اپراتور اتاق کثیف است. از آنجا که هوا دائماً در تمام آب و هوا از آن عبور می کند ، کثیف می شود و خاک بر روی آن جمع می شود. لازم است هر از گاهی این قسمت را تمیز کنید. کثیف بودن نیز می تواند هنگام استفاده از سیستم تهویه هوا در اتاق باعث ایجاد بوی بد شود.

* خرابی ترموستات اتاق
بیشتر اتومبیل ها داخل اتاق خود دارای ترموستات هستند که فوراً دمای هوای اتاق را اندازه گیری می کند و در صورت رسیدن دما به صفر ، کمپرسور فن را خراب می کند. اگر این سنسور خراب شود ، ممکن است سیستم تهویه هوا شما بیش از حد گرم شود.

* خرابی تهویه هوا و شیر بخاری
خرابی و یا خرابی در سیستم تهویه هوا و شیرهای خنک کننده سیستم کنترل و گرمایشی باعث مخلوط هوای گرم و سرد خواهد شد و در نتیجه باعث کاهش سرد شدن تهویه هوا در تابستان و همچنین گرمای بخاری در زمستان می شود. این مشکلات معمولاً پس از باز و بسته شدن پنل توسط افراد غیر متخصص صورت می گیرد.

17302: