علمی و پزشکی

چطور ریه قوی داشته باشیم؟

اینترنشنال نیوز / لرستان این متخصص ریه گفت: “بیشترین کمکی که می توانیم به سیستم ایمنی ریه ها کنیم این است که آن را تحت تأثیر آلاینده ها قرار ندهیم.”

علی امیر در مصاحبه با اینترنشنال نیوز اظهار داشت: سیستم ایمنی بدن وظیفه محافظت از تمام قسمت های بدن را بر عهده دارد.

او ادامه داد. “البته ما یک سیستم ایمنی در ریه ها داریم که در آنجا نیز نقش زیادی دارد. اما در سیستم ایمنی بدن ، به ویژه در ریه ها ، دفاع اولیه نقش زیادی دارد. این بدان معناست که مهمترین کمکی که از نظر ریه ها می توانیم به سیستم ایمنی بدن داشته باشیم ، قرارگرفتن در معرض آلاینده ها نیست.

امیر افزود.

این متخصص ریه ادامه داد. “به عنوان مثال ، ما یک ماسک روی بینی خود قرار می دهیم ، فکر می کنیم بزرگترین سپر را قرار داده ایم ، در این شرایط به مکان های شلوغ می رویم ، خوشحالیم که ماسک زده ایم.”

وی گفت: بنابراین ، اگر واقع بین باشیم ، بهترین کمکی که می توانیم به سیستم ایمنی بدن خود بکنیم ، بهترین محافظی که می توانیم استفاده کنیم ، جلوگیری از مسافرت های غیرضروری و خوشحال نبودن است ، زیرا ماسک هایی برای کمک داریم.

امیر گفت. البته ، ماسک نقش بسزایی دارد ، اما بهترین و مهمترین نقش این است که خانه را ترک نکنید.

این متخصص ریه گفت: ما اغلب فکر می کنیم نباید از خانه بیرون برویم و در اطراف خانه جمع شویم. در حالی که این مسئله همان مشکل را ایجاد می کند.

انتهای پیام: