اقتصادی

کشور سالانه به بیش از ۶۰۰ هزار مسکن نیاز دارد

عسنا/خراسان رضوی: معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: سالانه بیش از 600 هزار واحد مسکونی در کشور نیاز است. در تامین نیازهای مسکن یکم در طرح ملی توسعه مسکن، تمرکز بر 4 میلیون واحد زمین است که برای یک میلیون و 400 هزار واحد زمین با تراکم 70 واحد در هکتار برنامه ریزی شده است.

علیرضا فخاری گفت: اکنون نهم شهریورماه در نشست خبری که در محل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی برگزار شد، هستم. هر هفته دولت به پایان رسیده است، اما برنامه های دولت فقط برای هفته دولت نیست، بلکه تعهد خدمتی برای همه وقت وجود دارد.

او اضافه کرد. مبحث مسکن امری ضروری و بدیهی است و جامع ترین و ضروری ترین مبحث زندگی بشر به خصوص در این قسمت است. سیاست های تامین مسکن در دنیا متفاوت است که شامل سیاست عدم مداخله دولت و سیاست مداخله 100 درصدی دولت می شود.

فخاری ادامه داد. دولت ها در جایی که با تسهیلات و تسهیلاتی که در اختیار متقاضیان است دخالت نمی کنند، مسئولیت مستقیم مسکن را برمی دارند و به سیستم ها و روش های فعلی واگذار می کنند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در برخی از کشورها، دولت به طور صددرصدی در ساخت مسکن دخالت می کند و امکان استفاده از مسکن را برای متقاضیان فراهم می کند.

او ادامه داد. در این زمینه یک جریان میانی وجود دارد که در این جریان نیز وجود دارد. در این فرآیند دولت خدمات و امکاناتی را که در اختیار مردم است ارائه می کند و مردم نیز در این حوزه مشارکت دارند.

افتخار بیان کرد. در کشور سالانه بیش از 600 هزار واحد مسکونی مورد نیاز است که با این نیازها مواجه هستیم. در حالی که در داخل گابیل در داخل گابیل و به زبان انگلیسی ; لذا این نیازها به وجود آمده و به عنوان یک مطالبه عمومی و یک نیاز عمومی، رفع امکان را با مشکل مواجه می کند.

معاون وزیر ادامه داد. دیدیم که در دولت قبل این کار به دلایلی بدتر بود و نیاز در جای خود بیشتر شد. همچنین این موضوع تعهداتی را برای نسل های آینده ایجاد کرد. بنابراین به این نتیجه می رسیم.

او بیان کرد. اگر بخواهیم با این ارقام جلو برویم باید در زمینه تامین مسکن گامی سریع و برنامه ریزی شده برداریم اما با تلاش مسئولان مربوطه و همکاری افرادی که متقاضی هستند امیدواریم این مهم محقق شود. به موقع. اگرچه دولت با تمام توان تلاش می کند تا برنامه های خود را در حوزه مسکن محقق کند، اما در صورت عدم همکاری مردم این طرح برای همیشه باقی خواهد ماند، بنابراین تلاش دو جانبه و دو جانبه ضروری است.

فخاری افزود: در این راستا رویکرد دولت ها ممکن است از یک سو تولید انبوه باشد و انبوه سازان داخلی از سوی دیگر تمایل به مشارکت در این مسیر داشته باشند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در تامین نیازهای مسکن یکم در طرح ملی توسعه مسکن، تمرکز بر 4 میلیون واحد زمین بود که تاکنون یک میلیون و 400 هزار واحد زمین با تراکم 70 واحد در هکتار پیش بینی شده است. در برخی شهرها مازاد بر زمین وجود دارد اما در برخی شهرها به دلیل کمبود زمین مجبور به افزایش تراکم هستیم به طوری که به طور متوسط ​​در هر هکتار 70 واحد در نظر گرفته ایم و در برخی شهرها این عدد 100 تا 120 واحد در هکتار می رسد.

او اضافه کرد. توسعه شهرها امکان پذیر نیست بنابراین باید در برخی استان ها تراکم را افزایش دهیم. امروز در زمینه تامین زمین برای اجرای طرح ها در کل کشور با مشکل مواجه نیستیم، یعنی زمین ساخت مسکن داریم. در مراحل تکمیل اجرای طرح، با توجه به بندهای قانون بودجه 1401 در بند «کاف» تبصره 11، واگذاری زمین با جدول مشخص آمده است و امید است مشکلات این گونه اراضی مرتفع شود. در آینده ی نزدیک.

معاون وزیر گفت: همچنین آئین نامه اراضی در خصوص زمین مسکونی بر اساس قانون حمایت از خانواده و جمعیت جوان تصویب شده است که در آن مقرر شده است که مشکل اسکان آنها برای کسانی که فرزند سوم را به دنیا می آورند حل شود. از طریق تخصیص زمین یا یک واحد مسکونی.

او گفت: در اجرای قانون ویژه با برخی ارگان های دولتی مواجه هستیم که زمین های مازاد و غیرقابل استفاده دارند. طبق قانون این زمین ها باید برای پروژه ملی مسکن استفاده شود. با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک ملی، شناسایی اراضی مازاد دولتی را داشتیم و آن دسته از اراضی که هنوز اسناد مالکیت آنها به نام دولت ثبت نشده است در دستور کار قرار گرفت.

فخاری تصريح كردن: حدود یک میلیون و 500 هزار واحد زمین در دستور کار شورای برنامه ریزی استان داریم که مقرر شد تا پایان شهریور ماه مشکل این واحدها مشخص شود.

پیام پایانی