علمی و پزشکی

۴ منبع ایران برای خرید ۱۸ میلیون دوز واکسن کرونا

آزادی:

گفت نمکی ، در چارچوب دهمین جلسه کمیته ملی Covid 19 ، گفت: “با کمک دانشمندان ، محققان و کارشناسان کمیته واکسیناسیون ، کار واکسن Covid 19 را دنبال می کردیم.”

وی افزود: “ما این روند را از سه طریق دنبال می کنیم.” اولین؛ خرید واکسن یکی از منابع اثبات شده در جهان است. ما یکی از کشورهایی هستیم که اختیار تعیین منبع را داریم. ما چهار منبع برای خرید انتخاب کردیم ، حدود 18 میلیون دوز ، ما در مورد چندین منبع واکسن های مازاد در جهان مذاکره کردیم.

او بر این نامه تأکید کرد. در روش دوم ساخت واکسن ، ما باید بتوانیم مسیر همکاری خارجی ، تولید داخلی ، دانش فنی را دنبال کنیم. گزارش امروز این بود که ما در این راه با دو یا سه کشور پیشرفت خوبی داشته ایم.

وی در مورد روش سوم ساخت واکسن گفت. “روش سوم مبتنی بر دانش و محصولات داخلی است ، که 4 مورد از آنها هفته گذشته در طی یک وبینار با سازمان بهداشت جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، گزارشاتی ارائه شد و ما امیدواریم که 2 نفر از آنها در روزهای آینده در جلسات باشند.” ما روز چهارشنبه مجاز به دریافت فاز انسانی برای آزمایشات بالینی هستیم و طی چند روز آینده حداقل یکی از آنها آزمایشات بالینی را روی مدل های انسانی آغاز می کند.