عمومی

۶۱۰ واحد مسکونی روستایی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، قاسم تنها ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ تعداد ۸۸ هزار و ۸۳۵ واحد مسکونی در هزار و ۷۵۲ روستای دارای سکنه در سطح خراسان جنوبی شناسایی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون تعداد ۵۳ هزار و ۸۵۵ واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات مسکن روستایی مقام سازی شده و ۳۴ هزار و ۹۸۰ واحد به صورت نیمه بادوام و بی دوام است.

متوسط مقاوم سازی خانه‌های روستایی در خراسان جنوبی ۶۰.۶ درصد است

تنها گفت: متوسط مقاوم سازی در سطح روستاهای خراسان جنوبی ۶۰.۶ درصد و میانگین مقاوم سازی کشوری حدود ۵۴ درصد است.

مدیر کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی در زمینه بازسازی واحدهای آسیب دیده از حوادث اظهار کرد: در مجموع تعداد چهار هزار و ۴۷۳ واحد در حوادث طبیعی خراسان جنوبی با اعتباری بالغ بر ۵۱ میلیارد تومان بازسازی شده است.

تنها ادامه داد: در مورد زلزله آذرماه و دی ماه ۱۴۰۱ شهرستان طبس و بشرویه نیز در مجموع ۶۵۰ واحد در ۴۹ روستا و سه شهر آسیب دیدند که تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمانی واحدها انجام شده و معرفی به بانک متقاضیان در بانک‌های صادرات و ملت در حال انجام است.

وی در زمینه پروژه‌های مسکن خیرین نیز افزود: در این بخش تعداد واحدهای ساخته شده و واگذار شده ۷۶۲ واحد و تعداد واحدهای در حال اجرا ۵۰۵ واحد است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی ادامه داد: در مجموع پروژه‌های خیرین در خراسان جنوبی هزار و ۲۶۷ واحد است.

تهیه نقشه طرح هادی برای ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار

تنها با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار است که برای تمامی آنها نقشه طرح هادی تهیه شده است، بیان کرد: برای ۲۷۰ روستای زیر ۲۰ خانوار نیز طرح تعیین محدوده تهیه شده است.

وی با تأکید بر اینکه بازنگری طرح ۳۰۵ روستا که افق طرح آنها به پایان رسیده، انجام شده است، گفت: کل اعتبار هزینه شده در این خصوص ۲۶.۵ میلیارد تومان است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی اظهار کرد: در ۵ روستای خراسان جنوبی شامل فورگ، خور، نایبند، چنشت و کریمو بهسازی بافت با ارزش و هدف گردشگری انجام شده است که اعتبار هزینه شده برای آن ۱۰ میلیارد و ۵۱۳ میلیارد تومان بوده است.

تنها گفت: تعداد واحدهایی که تاکنون در خراسان جنوبی در شهرها و روستاهای حاشیه شهرها ساخته شده چهار هزار و ۴۲۵ واحد است.

وی افزود: واحدهای مسکونی شهری در حال اجرا نیز تعداد هزار و ۴۱۴ واحد در قالب ۳۷ پروژه است.

واگذاری زمین به ۳۱ هزار و ۹۵۱ خانوار روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون هفت هزار و ۷۰۱ هکتار زمین در سطح روستاهای خراسان جنوبی از ابتدای تشکیل استان تملک شده است و همچنین در این مدت به ۳۱ هزار و ۹۵۱ خانوار روستایی زمین واگذار شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی گفت: اجرای طرح هادی در ۱۱ روستا، تحویل هزار و ۵۰ جلد سند مالکیت شهری و روستایی، تحویل ۶۰۰ قطعه زمین روستایی و بهره برداری از ۶۱۰ واحد مسکونی احداثی از محل تسهیلات طرح ویژه مسکن روستایی از جمله پروژه‌های قابل افتتاح یا کلنگ زنی بنیاد مسکن خراسان جنوبی در دهه حساب ۱۰۰ است.

وی افزود: جمع کل اعتبار پروژه‌های مورد نظر افتتاحی و قابل کلنگ زنی در دهه ۱۰۰ حدود ۲۶۵ میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان است.