۹ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به مرتبه استادی ارتقا یافتند

۹ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به مرتبه استادی ارتقا یافتند

در جلسات هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی با ارتقا مرتبه علمی ۹ عضو هیئت علمی به استادی موافقت شد.

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و با ارتقا مرتبه علمی ۹ عضوهیئت علمی به استادی موافقت شد.

در این جلسات با ارتقا مرتبه علمی حمید توکلی پور عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، رخساره بادامی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، سیدعلی حسن‌زاده تبریزی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، محمد گلی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، محمد آبدیده عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، شاهین اقبال‌سعید عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، احمد افسری عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، اکبر اعتباریان عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و امیر مسعود افتخاری مقدم عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین به مرتبه استادی موافقت شد.

دکتر حمید توکلی پور با مدرک دکتری علوم و صنایع غذایی عضوهیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار است که دارای بیش از ۶۰ مقاله ISI و علمی پژوهشی و ۱۰ طرح پژوهشی است.

دکتر رخساره بادامی با مدرک دکتری تربیت بدنی عضوهیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان است که تاکنون موفق به کسب عناوین پژوهشگر برتر، استاد نمونه و فارغ التحصیل برتر شده است.

دکتر سیدعلی حسن‌زاده تبریزی با مدرک دکتری مهندسی مواد عضوهیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد است که دارای بیش از ۱۵۰ مقاله ISI و علمی پژوهشی است.

دکتر محمد گلی با مدرک دکتری کشاورزی ـ علوم و صنایع غذایی عضوهیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان است که دارای بیش از ۲۰۰ مقاله ISI و علمی پژوهشی و همچنین ۱۰ طرح پژوهشی است.

دکتر محمد آبدیده با مدرک دکتری زمین شناسی عضوهیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه است که دارای ۶۵ مقاله چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی و همچنین ۴ کتاب است.

دکتر شاهین اقبال‌سعید با مدرک دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح دام عضوهیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان است که دارای بیش از ۵۰ مقاله علمی پژوهشی است.

دکتر احمد افسری با مدرک دکتری تخصصی مکانیک عضوهیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز است که دارای بیش از ۸۰ مقاله ISI، علمی پژوهشی و علمی ترویجی است.

دکتر اکبر اعتباریان با مدرک دکتری مدیریت دولتی عضوهیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان است که دارای ۱۴۰ مقاله علمی ـ پژوهشی، ۱۵ مقاله ISI و ۲۳ مقاله علمی ـ ترویجی است.

دکتر امیر مسعود افتخاری مقدم با مدرک دکتری کامپیوتر عضوهیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین است که دارای ۱۲۰ مقاله ISI و علمی پژوهشی است.