عمومیکسب و کار جدید

ابعاد استاندارد روشویی کابینتی + جدول مشخصات

ابعاد استاندارد روشویی کابینتی متغیر است و بستگی به فضای مورد نظر و همینطور روشویی کابینتی مورد نظر بستگی دارد و در این مورد یک استانداردهای هم به طور معمول وجود دارد که در ادامه استانداردها رو برای هر نوع از روشویی بیان کردیم که در ادامه اگر قصد خرید و یا همینطور نصب داشته باشید ه عنوان راهنما می‌تونید استفاده کنید.

عمق 45 50
طول 60 70
ارتفاع 85 90

توصیه من به شما این است که از فروشنده‌ای که خریداری می‌کنید حتماً حتماً استانداردهای مورد نظر خودشان را بپرسید چرا که ممکن است از استانداردهای معمول استفاده نکند همانطور که در قسمت بالای خدمتتون عرض کردم متغیر باشد س بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از خرید  اب است استانداردشون را و اگر فضای مورد نظر امکان‌ پذیر بود اقدام به خرید کنید.

ابعادهایی که گفته می‌شود باید حتماً حتماً قبل از هر اقدامی به محل قرار دادن کابینت روشویی رفته و آن محل مورد بررسی قرار دهید یا به اصطلاح اندازه‌گیری کنید که هستش که روشویی در محل مورد نظر قرار بگیرد چرا که بعضی از کاربران اعتقاد از این موضوع دارند که روشویی خریداری کردن ولی به محل مورد نظرشان امکان نصب وجود ندارد برای پیشگیری از این موضوع بهتر از محل قرار دادن روشویی را مورد بررسی قرار دهید.

ابعاد استاندارد روشویی کابینتی ( ارتفاع ) :

ابعاد استاندارد روشویی کابینتی  متغیر و بستگی به فضای مورد نظر و همینطور روشویی کابینتی مورد نظر بستگی دارد و در این مورد یک استانداردهای هم به طور معمول وجود دارد که در ادامه استانداردها رو برای هر نوع از روشویی بیان کردیم که در ادامه اگر قصد خرید و یا همینطور نصب داشته باشید ه عنوان راهنما می‌تونید استفاده کنید.

ارتفاع روشویی کابینتی دستشویی

برای روشویی کابینتی دستشویی این ابعاد از روش روی کابینتی خیلی متفاوت است ارتفاع مورد نظر روشی کابینتی دستشویی حدوداً بین ۸۵ تا ۹۰ سانتی ‌متر می‌باشد.

ارتفاع روشویی کابینتی آشپزخانه

برای روشویی کابینتی آشپزخانه ارتفاع مورد نظر آن تفاوتی با گوشی کابینتی دستشویی ندارد باید حدود و ارتفاع آن باید حدود ۸۵ تا 90 سانتی‌متر باشد ولی همانطور که در بخش قبلی گفتم قبل از خرید از فروشنده پرسیده شود.

ابعاد استاندارد روشویی کابینتی ( طول ) :

ابعاد استاندارد کابینت روشویی برای قسمت طولی آن باید حدود بین ۴۰ تا  ۵۰ سانتی‌متر باشد و این ابعادهایی که گفته می‌شود ممکن است برای همه مدل‌های روشویی کابینتی یکسان نباشد.

و هنگام خرید روشویی کابینتی دانستن ابعاد استاندارد کابینت روشویی بسیار کاربردی است.

 به طور کلی و استانداردهای جهانی باید طولی بین ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر داشته باشد.

طول روشویی کابینتی دستشویی

طول روشویی کابینتی‌های دستشویی اید ابعادی حدود بین ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر باشد و در نظر داشته باشید به دلیل اینکه بعضی از مدل‌های مختلف کابینت روشویی به دلیل استفاده از متریال‌های مختلف در حین ساخت ی‌تواند ابعادی  کمتر یا بیشتر باشد.

طول روشویی کابینتی آشپزخانه

و اما ابعاد مورد نظر برای روش کابینتی‌هایی که در آشپزخانه به کار می‌رود متفاوت است نسبت به روش کابینت‌های دستشویی و کابینت‌هایی که در آشپزخانه به کار می‌رود باید ابعادی حدود ۸۰ تا ۹۰ سانتی‌متر داشته باشد که  ه تقریباً ۲۰ سانتی‌متر طول بیشتری داشته باشد نسبت به روشویی  کابینتی دستشویی

ابعاد استاندارد روشویی کابینتی ( عرض )  :

و اما ابعاد استاندارد برای روشویی کابینتی  باید  ابعادی حدود ۲۰ الی ۰ سانتی‌متر داشته باشد که این ابعاد ا استفاده از متر می‌توانید محل دقیق قرار کابینت مورد نظر خود را ندازه‌گیری کنید ولی این ابعاد برای روشوی دستشویی و همینطور روشویی آشپزخونه بسیار متفاوت است .

عرض روشویی کابینتی دستشویی

عرض مورد نظر برای ساخت کابینت روشویی دستشویی باید حدود  45 تا ۵۰ سانتی‌متر باشد و این ابعاد نسبت به ابعاد قبلی بسیار بزرگتر است و اینکه در نظر داشته باشید رت‌های خاص هم موجوده یعنی اینکه ما سرویس بهداشتی داریم که فضای خیلی محدودی داره به ۴۵ تا ۵۰ هم نمی‌رسد پس بنابراین این ابعاد رو فقط و فقط به عنوان ابعاد اولیه بدانید

عرض روشویی کابینتی آشپزخانه

عرض مورد نظر برای ساخت و در نظر گرفتن ابعاد اولیه برای کابینت روشویی دستشویی  باید چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد و اگر مقایسه کنید با با عرض کابینت روشویی دستشویی بزرگتر است

ابعاد استاندارد روشویی کابینتی دیواری  :

ابعاد استاندارد کابینت روشویی دیواری بستگی به نوع روشویی و متریال ساخته شده می‌باشد ه با در نظر گرفتن معمول‌ترین حالت ابعاد استاندارد روشویی کابینتی دیواری باید حالت جدول زیر باشد.

85 50 عرض
60 40 عمق
15 25 ارتفاع
85 80 فاصله