جدول پیوند درختان میوه

  • عمومیجدول پیوند درختان میوه

    درخت گردو به چه درختی پیوند میخورد

    به طور کلی، نهال گردو به سیب، فرایندی است که با استفاده از اجزای دو گونه مختلف، یعنی گردو و سیب، انجام می شود. پیوند درخت سیب، به دلیل فراوانی این درخت در بسیاری از مناطق ایران، بسیار رایج است. این روش شامل اتصال دو قسمت از بافت گیاهی با ژنتیک متفاوت است تا به عنوان یک گیاه تکامل یابند. پیوند درختان معمولاً با هدف ترکیب ویژگی های مثبت این دو نوع گیاه انجام می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش پیوند درخت گردو به سیب، با ما همراه باشید. آشنایی با پیوند درخت گردو به سیب در روش پیوند گردو به درخت سیب، به جای گرده افشانی دو گیاه و تولید بذر ترکیبی، ریشه و بخش پایینی یک گونه به بخش بالای گونه دیگر متصل می شود.این پیوند شامل اتصال ریشه و بخش پایینی گیاه مبدا به بخش بالای گیاه پایه است. برای انجام پیوند، یک بخش کوچکی از درخت جدا می شود و روی بخش پایه قرار می گیرد. هدف اصلی از پیوند درختان این است که لایه های کامبیوم از بخش پیوندی و ساقه با هم ترکیب شوند و گیاه به صورت یکپارچه رشد کند. انواع مختلفی از روش های پیوند وجود دارند، اما باید …