لیست کارتن سازی های تهران

  • اجتماعیلیست کارتن سازی های تهران

    مزایا و معایب بسته بندی در کالا و محصولات چیست؟

    تعاریف بسته بندی به کارتن میوه و هر محفظه ای که حاوی کالایی باشد و در محافظت و انتقال کالا تسهیل ایجاد نمایده بسته گویند. بسته بندی پیام تولید کننده را به خریدار می رساند و بین آنها برقرار کرده و اطلاع رسانی می نماید. مرحوم دهخدا در فرهنگ خود بسته بندی کردن را عبارت از : بستن اشیاء متفرق در یک لفاف یا در یک صندوق بیان می کند. بسته بندی عبارت است از ساخت یا تهیه ظرف محافظی که سلامت و کالای مظروف یا محتوای خود را در فاصله زمانی بعد از تولید و در مراحل حمل و نقل، انبارداری، توزیع تا مصرف نهایی حفظ نموده و از صدمات احتمالی فیزیکی یا شیمیایی آن جلوگیری می نماید. بسته بندی را می توان پوششی از یک سیستم دانست که کالا نامیده می شود. یک مفهوم تضمین کننده برای تحویل مطمئن کالا به آخرین مصرف کننده در شرایط مطلوب یا حداقل هزینه است. یک عمل فنی اقتصادی است که هزینه تحول کالا را به حداقل می رساند در حالی که فروش و در نتیجه سود حاصل از آن را به بالاترین حد افزایش می دهد.  اهمیت بسته بندی و کارتن سازی با پیشرفت روز افزون صنایع مختلف بهداشتی، آرایشی در …