هرس درخت انگور در ارومیه

  • اقتصادیهرس درخت انگور در ارومیه

    هرس درخت انگور کشمشی

    هرس انگور داربستی از واجبات باغداری درخت انگور (مو) می‌باشد زیرا انگور یکی از واکنش پذیرترین درختان میوه نسبت به هرس به شمار می‌آید. هرس درخت انگور در زمستان انجام می شود. امداد کشاورز در این مطلب، به طور کامل درباره انواع هرس درخت انگور برای شما صحبت می کند. هنری میشل، نویسنده و اقیانوس شناس معروف آمریکایی می گوید: “جهان جای بهتری می شد، اگر هر نفر، یک درخت انگور داشت“. شاید از همین رو است که در بسیاری از باغات و خانه های قدیمی در ایران نیز می توان، درختان انگور بسیاری را به چشم مشاهده کرد. هرچند کاشتن درخت انگور ساده است، اما برای حصول بهترین میوه در فصل برداشت، به نگهداری مناسب نیاز دارد که یکی از این اقدامات نگهداری، هرس کردن است. هرس خشک انگور بر اساس تحقیقات گردو پالیز نهال هرس کردن به معنی قطع کامل یا جزئی شاخه، ریشه، پوست، برگ، گل و یا میوه برای تغییر در عادت رشد یا باردهی هست.  هدف هرس خشک انگور هرس انگور با اهداف مختلفی انجام می شود که عبارتند از: ایجاد و نگهداری بوته به شکل دلخواه توزیع جوانه های تولیدی برای افزایش محصول تنظیم و توازن هرچه بهتر باردهی، هدایت و تمرکز رشد بوته در …