اجتماعیکسب و کار جدید

گواهی انحصار وراثت چیست

مرگ مرز میان دنیای مادی و زندگی اخروی، که از آن گریزی نیست و شتری است که درب خانه همه از ثروتمند  تا فقیر نشسته و اثراتی گاه گسترده به دنبال دارد. . ثروت به جای مانده بعد از مرگ در بسیاری موارد برای بازماندگان چالش برانگیز است و و بعد از فوت عزیز از دست رفته آگاهی از چگونگی تقسیم سهم الارث مورد توجه قرار می گیرد. اموال و ثروت فرد فوت شده بر طبق قوانین جاری در نوشته ای قانونی توسط مراجع ذیصلاح تعیین و لیست وراث و میزان سهم الارث آنها مشخص می شود و این مسیر جهت دریافت گواهی انحصار وراثت است و این نوشته گواهی انحصار وراثت خوانده می شود..

بهترین وکیل انحصار وراثت

از مهمترین شاخه های مهم حوزه وکالت که می توان به آن اشاره نمود وکیل انحصار وراثت است. تخصص در این رشته نیازمند قبول وکالت های بسیار در این حوزه می باشد زیرا وکیل انحصار وراثت به قوانین در این حوزه تسلط کافی داشته و می تواند بهترین دفاع را  از حقوق موکل خود داشته باشد. بعد از فوت شخص چالشی که می تواند مشکلات زیادی را بین وارثان بوجود آورد ایجاد عدالت و تقسیم عادلانه مال به جا مانده از عزیز از دست رفته است. عزیزانی مانند همسر، فرزند ان و یا سایر بازماندگان مرحوم.

از منظر قانون و دیدگاه حقوقی هرگونه دخل و تصرف در اموال متوفی به صورت غیرقانونی جرم است و تقسیم مال متوفی باید از طریق قانون و با دریافت گواهی انحصار وراثت و نظارت مستقیم مرجع قانونی صورت گیرد. در صورتی که دریافت گواهی انحصار وراثت صورت نگیرد، امکان تقسیم و یا انتقال اموال و مراجعه به ادارات دولتی و بانکی جهت استفاده از اموال باقی مانده از متوفی وجود ندارد.

 در بسیاری از خانواده ها به دلایل شخصی و شرایط بد روحی بعد از فوت عزیز از دست رفته یا مشغله کاری و عدم آگاهی به قوانین برای دریافت گواهی انحصار وراثت این ضرورت احساس می شود که کار را به کاردان سپرده و از تخصص و تجربه وکیل انحصار وراثت که در این حوزه حقوقی خبره می باشد کمک گرفته و بهترین راهکار را دریافت کنند. کشمکش های بسیاری در هنگام تقسیم اموال بوجود می آید که باعث کدورت و دوری اعضای خانواده از هم می شود و نتیجه ای به جز بی عدالتی نداشته است.

با انتخاب وکیل و سپردن کارها به وی دیگر نیازی به حضور شما و هیچ کدام از ورثه در مراجع قضایی نیست و با در اختیار قرار دادن مدارک لازمه به وکیل متخصص در این حوزه، در کمترین زمان و با کمترین هزینه پرداختی و  بدون ورود به مراحل سخت اداری و پیچیدگی های قانونی در این مسیر، دقیق ترین انحصار وراثت را دریافت نموده و وکیلی متعهد و متخصص را از ابتدای تا انتهای مسیر دریافت گواهی انحصار وراثت در کنار خود داشته باشید.

نمونه دادخواست انحصار وراثت:

آخرین تغییرات انحصار وراثت

 در قوانین انحصار وراثت تغییرات چندانی ایجاد نشده است مگر در مواردی محدود که مهمترین آنها عدم نیاز بازماندگان مرحوم به اخذ تسویه حساب مالیات بر ارث از سال 1395 و پس از آن برای دریافت گواهی انحصار وراثت است.

انحصار وراثت طبق قانون 1401

  گواهی انحصار وراثت به درخواست یک یا تعدادی از بازماندگان متوفی و توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی صادر می شود و با توجه به بخشنامه 38384 در تاریخ 7/7/1399 وزارت دادگستری اموال به جای مانده از متوفی اگر بیشتر از 500 میلیون ریال باشد گواهی صادر شده نامحدود است و نیازمند نشر در آگهی است. اما اگر مال به جای مانده از متوفی کمتر از این مبلغ باشد شورای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت محدود را صادر می کند و نیازی به نشر آگهی نیست و این می تواند زمان دریافت گواهی انحصار وراثت را کوتاه کند.

مدت زمان مورد نیاز دریافت گواهی انحصار وراثت محدود (اموال کمتر از پانصد میلیون ریال) 3 تا 7 روز کاری است  که در قوانین گذشته مبلغ اموال جهت اخذ انحصار ورثه محدود مبلغ 30 میلیون ریال در نظر گرفته شده بود.  قابل توجه است که مطابق بخشنامه جدید انحصار وراثت که مورد تایید ریاست قوه قضائیه قرار گرفته است اموال متوفی برای دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود بیشتر از 50 میلیون تومان است.

 با حضور وکیل مجرب انحصار وراثت، این پروسه در کمترین زمان و بهترین شرایط پرداخت هزینه، و بدون مشکل انجام می گیرد و در آن تعداد وارثین و میزان سهم الارث هریک مشخص می شود.

نکات قابل توجه در انحصار ورثه از دیدگاه قانون

برای دریافت گواهی انحصار وراثت برخی اسناد و مدارک اهمیت ویژه ای دارند و مراجع قانونی به اصالت و وجود چنین مدارکی توجه می کنند. مهمترین این مدارک عبارتند از:

وصیت نامه: از منظر قوانین شرعی، توجه به وصیت نامه حائز اهمیت و از واجبات است ولی توجه به آن بدین معنا  نیست که یک فرد می تواند روند و تعیین انحصار وراثت را تحت تاثیر خود قرار دهد.

قانون در مورد این موضوع پیش بینی های لازم را  اتخاذ نموده است. متوفی توسط وصیت نامه فقط می تواند حداکثر تا یک سوم اموال خود را به فرد یا افراد خاصی ببخشد. در صورتی که مرحوم بیشتر از این میزان را در وصیت نامه واگذار کرده باشد، قانون مانع شده و حداکثر یک سوم اموال را در اختیار وصیت شده قرار میدهد و بقیه اموال بر اساس قانون انحصار وراثت تقسیم می شود.

مهریه : قبل از تقسیم اموال متوفی و دریافت گواهی انحصار وراثت توجه داشته باشید که باید تمامی بدهی ها و دیونی که بر عهده متوفی بوده و هزینه های کفن و دفن از اموال متوفی کسر شده و بعد از آن اموال باقی مانده را بین وراث تقسیم نمود.  یکی از مهمترین دیون پرداختی که مرد موظف به پرداخت آن حتی بعد از مرگ است مهریه زن است که باید از ماترک مرحوم به زوجه پرداخت شود.

دریافت گواهی انحصار وراثت

مراحل انحصار وراثت به طور خلاصه:

با توجه به گستردگی قوانین و عدم آگاهی از تمامی قوانین، هوشمندانه ترین اقدام جهت انجام پروسه انحصار وراثت ارتباط با وکیل مجرب در این حوزه است تا تمامی مراحل از اخذ گواهینامه انحصار وراثت تا انجام انحصار وراثت در کمترین زمان و با کمترین هزینه ممکن انجام گیرد.

در غیر اینصورت با مدارک مورد نیازی که به آن اشاره نمودیم به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید و دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت را ثبت کنید و توجه داشته باشید، شورای حل اختلاف محلی که متوفی در آن اقامت داشته است می تواند گواهی مذکور را صادر کند.

کدامین بازماندگان از شخص فوت شده با دریافت گواهی انحصار وراثت مطابق قانون ارث می برند؟

با استناد به ماده 861 قانون مدنی : موجب دو ارث است نسب و سبب.

و مطابق ماده 862 قانون مدنی « اشخاصی که به موجب نسب می توانند ارث ببرند به سه دسته طبقه اند.

 • پدر و مادر و اولاد و اولاد و اولاد
 • اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
 • اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها»

و مطابق ماده 863 قانون مدنی:

«وارثین بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.»

و به استناد ماده 864 قانون مدنی: «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.»

و به طور کلی می توان گفت همسر متوفی  جزء طبقه اول می باشد و یک هشتم از ثروت متوفی به او می رسد و جزء لاینفک در ارث محسوب می شود. همسر در ارث در طبقه اول قرار می گیرد و مانند مادر و پدر و فرزندان در یک طبقه قرار می گیرد و طبقات در صورت حضور طبقه اول از ارث محروم می شوند.

حصر وراثت چیست؟

تعیین تکلیف اموال به جای مانده از متوفی، توسط وراث را حصر وراثت گویند. حصر یا انحصار وراثت با فوت افراد حادث شده  و  پس از فوت مرحوم یا مرحومه، بازماندگانی که مشمول ارث از اموال و مستغلات متوفی می شوند باید با طی مراحل قانونی میزان سهم دریافتی را مشخص کنند که به مراحل انجام این پروسه، انحصار وراثت می گویند و انجام درست آن با کمترین هزینه و بالاترین میزان رضایتمندی در تخصص وکلای مجرب ماست.

حصر وراثت در معنای حقوقی یعنی معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح  که همان شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی است.

سوال مهمی که بسیار مطرح می شود این است که،  چه اشخاصی از منظر قانون حتی در صورت داشتن رابطه نسبی از ارث محروم می شوند؟

 • با توجه به قانون مدنی افرادی که مورث خود را به قتل برسانند از ارث محروم می شوند.
 • وراثه ای که کافر باشد و فرد فوت شده مسلمان باشد.از منظر قانون فرد کافر محروم از ارث است.
 • مردی که انتساب فرزندی را انکار کند و به زنش تهمت زنا بزند فرزندان دیگر از هم ارث نمی برند و به این عمل لعان گفته می شود.
 • فرزندی که حاصل زنا باشد از پدر و مادر و اقوام آنها ارث نمی برد.
 • فرزندی که زودتر از والدین خود فوت شود دیگر به وی و فرزندان او ارثی نخواهد رسید.

دریافت فوری انحصار وراثت

بعد از حصر وراثت توسط دادگاه، گواهی انحصار وراثت توسط مراجع ذیصلاح صادر می شود تا میزان ارثی که به عنوان سهم الارث هر فرد مشخص می شود را دریافت کنند.

با توجه به پیچیدگی قوانین حقوقی، جهت دریافت گواهی انحصار وراثت در کمترین زمان، از دادگاه، بهتر است با وکیل متخصص در این حوزه مشورت کرده و  وکالت انجام کارهای انحصار وراثت را از اولین اقدام تا انجام انحصار وراثت به وی بسپارید زیرا بدون انحصار وراثت، وضعیت وراث و چگونگی تقسیم ترکه به صورت قانونی و رسمی مشخص نمی شود. اگر مالی از متوفی بجای بماند حتما باید انحصار وراثت نامحدود انجام گیرد زیرا بدون انحصار وراثت فروش مایملک ( مال) به جای مانده از متوفی امکان پذیر نیست هر گونه اقدام جهت فروش  ارث بجا مانده بدون در نظر گرفتن قانون انحصار وراثت، جرم محسوب می شود و مجازات به دنبال خواهد داشت.

مدارک لازم برای انحصار وراثت

با استناد به بند 3 ماده 11 قانون جدید شوراهای حل اختلاف: صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دائمی زن یا مرد فوت شده است. و مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی انحصار وراثت عبارتند از:

 • گواهی فوت متوفی ( دریافت گواهی فوت به صورت الکترونیکی از طریق سامانه )
 • استشهادیه محضری ( دریافت آن در دفاتر اسناد رسمی با حضور 3 شاهد، فرم استشهادیه را تکمیل و گواهی می کنند که ورثه متوفی چه کسانی هستند و دفتر اسناد رسمی گواهی را تصدیق و تایید می کند.)
 • شناسنامه متوفی
 • عقد نامه و یا رونوشت آن
 • شناسنامه تمامی وراث
 • وصیت نامه (در صورت وجود وصیت نامه رسمی)
 • گواهی اظهارنامه مالیاتی برای فوت شدگانی که تا قبل از سال 1395 اقدامی در مورد مالیاتهای دارایی خود انجام نداده اند.

مدت زمان انحصار وراثت

دریافت گواهی انحصار وراثت با توجه به اموال به جای مانده از متوفی به دو صورت محدود و نامحدود قابل انجام است. و با هم متفاوت می باشند.

انحصار وراثت محدود، اموال باقی مانده متوفی به ارزش پنجاه میلیون تومان یا کمتر از آن می باشد.

انحصار ورثه نامحدود ، اموال به جای مانده از متوفی به ارزش بیشتر از پنجاه میلیون تومان است.

عواملی که می تواند بر طولانی شدن پروسه انحصار وراثت تاثیر گذار باشد:

همکاری نکردن هر یک از وراث در تحویل مدارک هویتی، که در صورت مواجهه با چنین موردی بقیه وراث می توانند به شورا درخواست استعلام مدارک هویتی  داده و شورای حل اختلاف از ثبت  استعلام نماید.

 • وجود طلبکار می تواند از عوامل دیگر در طولانی شدن پروسه انحصار وراثت باشد و قبل از درخواست گواهی انحصار وراثت مبلغ درخواستی طلبکار باید تسویه شود.
 • اگر همسر متوفی باردار باشد باید تا تولد فرزند صبر نموده تا سهم الارث نوزاد نیز مشخص شود.

با توجه به گستردگی قوانین بهترین گزینه ارتباط با وکیل متخصص در این حوزه است شما می توانید جهت دریافت گواهی انحصار وراثت با حضور وکیل متخصص در این حوزه در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه با ما در ارتباط باشید. ما سعی داریم با درک شرایط بد اقتصادی در جامعه بهترین شرایط پرداختی را جهت انجام این پروسه به موکلین خود پیشنهاد کنیم و در سریعترین زمان کارهای لازمه را انجام دهیم تا گواهی انحصار وراثت  را در کمتر 7 روز کاری و انحصار وراثت نامحدود را در زمان تقریبی 40 روزه به نتیجه برسانیم و شما را از سختی های پروسه دریافت گواهی انحصار وراثت دور نگه داریم.