علمی و پزشکی

آذربایجان شرقی، استان برتر در حوزه پژوهش و فناوری معرفی شد

به گزارش اینترنشنال نیوز از تبریز، در این مراسم که در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور معاون علمی، فناوری، داخلی و علمی ریاست جمهوری برگزار شد، آرچلیان آذربایجان به همراه استان های فارس و گیلان معرفی شد. به عنوان مناطق پیشرو در تحقیقات و فناوری …

بر این اساس از استاندار آذربایجان شرقی، رئیس دانشگاه تبریز به عنوان حامی برگزیده پژوهش و فناوری تجلیل شد.

استانداران کمک فن آوری توسط وزارت کشور بر اساس اسناد تحقیقاتی استان و اسناد فعالیت انتخاب شده اند.

در این مراسم 23 نفر از دانشمندان و فناوران برجسته جمهوری تجلیل و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

48:

دیدگاهتان را بنویسید