اقتصادی

اجرای طرحی برای توسعه باغ‌های انگور سیستان

طرح ساماندهی تاکستان های یاقوت سرخ به منظور ارتقای فناوری های موجود در توسعه و تولید این میوه در 6 پایلوت نیم هکتاری در سیستان در دست اجراست.

به گزارش اینترنشنال نیوز، شرایط اقلیمی و اکولوژیکی از عوامل اصلی محدود کننده کشت برخی از محصولات در مناطق مختلف است. انگور یکی از محصولات با ارزش باغی است که در مناطق نیمه گرمسیری تا معتدل و سردسیر قابل کشت است.

در سال های اخیر توسعه کشت و مدیریت باغات موجود برخی از محصولات باغی در مناطق جنوبی کشور با تهدیدات جدی مواجه شده است. انگور مهمترین محصول باغی منطقه سیستان است که از دیرباز کشت ارقام مختلف در آن رایج بوده است.

بهبود تولید انگور زودرس و زودرس و عرضه آن در ماه های ابتدایی سال در سیستان که با تقاضای بالای این محصول در بازارهای ایران و کشورهای همسایه و کمبود سایر میوه ها در بازار همراه است، یکی از مهم ترین موارد است. از اهداف اصلی تاکستان یاقوت سرخ.

این طرح در 6 پایلوت نیم هکتاری در سیستان اجرا می شود که شامل 3 پایلوت برای احداث باغات جدید و 3 پایلوت برای بهسازی باغات موجود است.

هدف اصلی طرح حاضر ساماندهی فناوری های موجود در توسعه و تولید انگور سیستان در قالب یک کار توسعه و ترویج است.

بر این اساس، تلاش می‌شود تا باغ‌های جدید ارقام و کلون‌ها، بهسازی و نوسازی باغ‌های درجه دو و اصلاح روش‌های آموزشی، احداث سایبان در باغ‌های جدید و باغ‌های اصلاح‌شده و ترویج و توسعه اصول باغبانی در باغ‌های جدید و بهسازی‌شده و سایر باغ‌ها در سال 1390 انجام شود. منطقه را برآورده کنید.

از دستاوردهای مهم این پروژه می توان به توسعه فناوری های جدید برای پیشبرد هر چه بیشتر تولید انگور و توسعه فناوری های ارتقای کمی و کیفی انگور و فرآورده های انگور اشاره کرد.

با این طرح فناوری های جدید تبدیل و فرآوری سایر محصولات با ارزش افزوده بالا از انگور توسعه می یابد و زمینه توسعه فناوری حمل و نقل و نگهداری طولانی مدت این میوه فراهم می شود.

به گفته معاون علمی رئیس جمهور، این طرح همچنین منجر به توسعه فناوری بسته بندی مناسب با عمر طولانی و توزیع محصول می شود و زمینه توسعه فناوری های کاهش مصرف آب در باغ های انگور را فراهم می کند.

پروژه ساماندهی تاکستان های یاقوت سرخ که توسط یکی از شرکت های فناور انجام می شود، با حمایت کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست توسعه یافته است.

انتهای پیام: