اقتصادی

بیشترین تعداد دانش‌آموختگان متعلق به کدام گروه تحصیلی است؟

بر اساس نتایج تحقیق، در سال تحصیلی 1399-1398، تعداد کل دانشجویان مؤسسات آموزش عالی سه میلیون و 183 هزار نفر بوده که بیش از 50 درصد آن ها مرد هستند.

به گزارش اینترنشنال نیوز، موسسات آموزش عالی کشور در حال حاضر به دو دسته دولتی و غیردولتی تقسیم می شوند. موسسات آموزش عالی در بخش دولتی شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه فنی و حرفه ای می باشد. موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی شامل دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی می باشد.

فارغ التحصیل تحصیلات عالی به شخصی گفته می شود که یکی از دوره های آموزش عالی را با موفقیت گذرانده و با معیارهای معینی دیپلم گرفته باشد.

این دیپلم تعدادی از موضوعات مانند علوم انسانی، مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی و هنر را پوشش می دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راهبردی آمار وزارت کار، در سال تحصیلی 98-1399 تعداد کل دانشجویان موسسات آموزش عالی 3 میلیون و 182 هزار و 989 نفر بوده که نسبت به دوره قبل حدود 5.6 درصد کاهش داشته است. سال در سال تحصیلی گذشته یک میلیون و 638 هزار و 746 نفر معادل 5/51 درصد مرد و یک میلیون و 544 هزار و 243 نفر معادل 5/48 درصد زن بودند.

حدود 15.2 درصد از کل دانشجویان در مقطع دانشیار، 59.8 درصد در مقطع کارشناسی، 17.8 درصد در مقطع کارشناسی ارشد، 2.8 درصد در مقطع دکتری حرفه ای و 4.5 درصد در مقطع دکتری تخصصی تحصیل می کنند.

کدام گروه آموزشی بیشترین فارغ التحصیل را دارد؟

بر اساس این گزارش، در سال تحصیلی 1396-1397 تعداد کل فارغ التحصیلان دانشگاهی 695055 نفر بوده که نسبت به سال تحصیلی قبل 10.8 درصد کاهش داشته است.

به گفته وی، 13.7 درصد از کل فارغ التحصیلان در مقطع کاردانی، 62.5 درصد در مقطع کارشناسی، 16.1 درصد در مقطع کارشناسی ارشد، 3 درصد در مقطع دکتری عمومی و 4.6 درصد در مقطع دکتری تخصصی تحصیل کرده اند.

از مجموع 3 میلیون و 182 هزار و 989 دانشجو در مؤسسات آموزش عالی کشور، بیشترین تعداد به گروه علوم انسانی – یک میلیون و 573 هزار و 122 نفر و کمترین – به گروه کشاورزی و دامپزشکی – 117 هزار و 883 نفر تعلق دارد.

به گزارش اینترنشنال نیوز، بررسی آماری دانشجویان در سطح دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که از مجموع دانشجویان مؤسسات آموزش عالی جمهوری، بیشترین دانشجو دارای یک میلیون و 990 هزار و 478 نفر در مقطع کارشناسی و پس از آن دانشجویان تحصیلات تکمیلی – 513 هزار و 342 نفر هستند.

انتهای پیام:

دیدگاهتان را بنویسید