اقتصادی

تازه ترین وضعیت شاخصهای کلان اقتصاد آمریکا

اکنون دولت آمریكا درآمد مالیاتی حدود 3.32 تریلیون دلار دارد.

در پایان ماه ژوئن ، درآمدهای مالیاتی دولت آمریکا به 3321 هزار میلیارد دلار ، 937 میلیون دلار و 555 هزار دلار رسید. از پایان ماه ژوئن ، نرخ مالیات برای هر شهروند آمریکایی 1،071 دلار است. از طرف دیگر ، مالیات بر درآمد دولت آمریكا در پایان ماه ژوئن به 1 تریلیون ، 621 میلیارد و 690 میلیون دلار رسید. درآمد مالیاتی شرکتهای آمریکایی بالغ بر 215 میلیارد دلار و 281 میلیون دلار بوده است.

در ماه ژوئن بدهی دولت ایالات متحده 185 هزار میلیارد و 765 میلیون دلار و هر بدهی دولت برای هر شهروند 3595 دلار بود.

در ماه ژوئن ، تولید ناخالص داخلی آمریکا (تولید ناخالص داخلی) در مدت 12 ماه به 19 تریلیون ، 975 میلیارد دلار و 245 میلیون دلار رسید و ایالات متحده را بزرگترین اقتصاد جهان نگه داشت.

جمعیت فعلی ایالات متحده 329 میلیون و 856 هزار 655 نفر است که از این تعداد 137 میلیون 375 هزار 407 نفر در بازار کار شرکت کرده اند. از اواخر ماه ژوئن ، جمعیت بیکاران در ایالات متحده 23508،000 نفر بود.

سهم بخش خصوصی در کل اشتغال 107 میلیون و 321 هزار شغل ، و بخش دولتی – 23 میلیون و 909 هزار شغل است. هفت میلیون و 916 هزار آمریکایی نیز خود اشتغالی دارند.

از تعداد کل کارمندان آمریکایی ، 116،697،000 تمام وقت و 20.864،000 تمام وقت هستند.

در پایان ماه ژوئن ، متوسط ​​قیمت خانوارها در ایالات متحده آمریکا 323.347 دلار و میانگین درآمد سالانه 34161 دلار بود.

در پایان ماه ژوئن ، 36.5406 آمریکایی در فقر زندگی می کردند ، از این تعداد 18128.717 دارایی یک میلیون دلار یا بیشتر ثروت داشتند.

انتهای پیام