علمی و پزشکی

تاکید بر واکسیناسیون به ویژه تزریق دوز سوم برای مقابله با سویه جدید اومیکرون

به گزارش شفاف، در این جلسه رئیس دفتر رئیس جمهور وزرای بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، فرهنگ اسلامی و رهبری و آموزش و پرورش که در دنیا نمایندگی دارند، حضور داشتند.

وزارت بهداشت همچنین با ارائه گزارشی از روند رشد سویه‌های جدید Omicron در جهان، تاکید کرد: با توجه به رفتار ویروس Omicron در کشورهای مختلف، در گروه‌های سنی مختلف، رعایت دستورالعمل‌های اجتماعی به موازات واکسیناسیون ضروری است. به خصوص تزریق دوز سوم.

در ادامه خاطرنشان شد با توجه به روند رو به رشد واکسیناسیون در کشور، شیوع سویه جدید امیکرون در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان رضایت بخش است.

وزیر فرهنگ و رهبری اسلامی همچنین گزارشی از فضای رسانه ای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در کشور ارائه کردند و اعضای این جلسه بر تبیین دستاوردهای مردم کشورمان برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تاکید کردند. به خصوص سویه Omicron.

پیشنهادات برای تایید پس از این جلسه در ستاد ملی کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید