علمی و پزشکی

تایید دُز تقویتی واکسن کرونا در انگلیس

به گزارش شفاف ، تنظیم کننده های دارویی انگلیس واکسن های کرونا ، از جمله Astrazenka و Pfizer را برای دوز سوم تأیید کردند ، و راه را برای برنامه واکسیناسیون پاییزی برای تزریق دوز سوم به میلیون ها نفر در کشور هموار کردند. در حال تبدیل شدن به:

اداره داروها و داروهای انگلستان به این نتیجه رسیده است که هر دو واکسن را می توان به عنوان دوزهای تقویت کننده ایمن استفاده کرد.

با این حال ، محققان هنوز در حال بحث بر سر این هستند که آیا نیاز به تزریق دوز سوم وجود دارد ، که کدام گروه مکث اصلی هستند.

یک راهنمای جدید از اداره دارو و داروی بریتانیا می گوید که افراد می توانند بدون توجه به نوع واکسنی که قبلاً تزریق کرده اند ، دوزهای تقویت کننده واکسن Pfizer را دریافت کنند. با این حال ، تقویت کننده واکسن Astrazenka فقط باید به افرادی داده شود که قبلاً واکسن Astrazenka را انجام داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید