اقتصادی

رسانه با زبان مردم از مسئولان مطالبه گری کند

مدیر شبکه رادیویی اکستازی گفت: “تقویت تقاضای عمومی و آگاهی از مسائل اقتصادی ضروری است.”

محمدرضا مهدیار اسماعیلی ، مدیر صداوسیما در آستانه چهاردهمین سالگرد تاسیس رادیو اقصاد در گفت وگو با اینترنشنال نیوز ، با اشاره به خدماتی که رسانه ها به ویژه رادیو می توانند به مردم ارائه دهند ، گفت:
او اضافه کرد.
مهدیار اسماعیلی ادامه داد. کشور: و قوی تر شوید.

اسماعیل ادامه داد. تقاضا همیشه زمانی شکل می گیرد که آگاهی مناسب وجود داشته باشد ، در غیر این صورت در نهایت نمی توانیم نتیجه دلخواه را بدست آوریم. “

او اضافه کرد. “و همبستگی ، صمیمیت و ادغام مردم و رسانه ها باعث افزایش سطح اطلاعات و آگاهی اقتصادی عمومی می شود و مردم در یک جامعه دموکراتیک می توانند خواسته های خود را در فرایند منطقی مناسب بر اساس نیازهای خود به مردم ارائه دهند. منافع.” مسئولین “:
اگر این اتفاق بیفتد ، ایستگاه رادیویی به عنوان بازیگری در این زمینه می تواند نقش خود را بهتر بازی کند ، نقش بهتری در همراهی مردم با مقامات ایفا کند. “

وی با اشاره به برنامه “رویکرد” که مشکلات احتمالی روز را تحلیل می کند ، گفت: این برنامه هر شب میزبان مقامات و رهبران کشور است و با حضور در این برنامه نشان می دهند که با این آنتن به خواسته های مردم پاسخ می دهند ، که قابل تقدیر است.
او ادامه داد. بالاترین سطح آن “

مدیر رادیو اکستازی در پایان گفت.

انتهای پیام:

دیدگاهتان را بنویسید