اقتصادی

سند ملی آمایش خوزستان اجرایی می‌شود

اینترنشنال نیوز/ خوزستان استاندار خوزستان گفت. با توجه به اینکه سند ملی استان خوزستان تصویب نهایی شده، اعلام شده است، از این پس ملاک عمل خواهد بود، از امروز این سند را اجرا می کنیم.

صادق خلیلیان امروز (15 دی) در چارچوب جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان گفت. اولین موضوعی که در جلسه امروز مطرح شد به برنامه های سرمایه گذاری پیش بینی شده در بند 18 قانون بودجه 1400 اشاره داشت که: خوشبختانه اولین مورد از این برنامه ها شامل 184 مورد تصویب شد.

به گزارش اینترنشنال نیوز، وی افزود: سایر برنامه ها در جلسات آتی به تصویب می رسد.

استاندار خوزستان گفت. میزان اعتبارات پیش بینی شده برای این پروژه ها حدود 700 میلیارد تومان با سود 5 تا 12 درصد با کمیسیون مصوب برای نوع برنامه، منطقه، اجرای پروژه ها می باشد. این برنامه ها حدود 1384 شغل ایجاد می کند.

خلیلیان گفت. به خواست خدا با اجرای این برنامه ها و توسعه سرمایه گذاری ها می توانیم به تدریج برخی از مشکلات منطقه را حل کنیم.

وی با اشاره به اجرای سند ملی آمایش سرزمین گفت. بخش دیگری از این نشست به تبیین سند ملی آمایش سرزمین، ارتباط آن با وضعیت خوزستان و همچنین نقاط قوتی که خوزستان در مدیریت اراضی ملی دارد اختصاص داشت.

استاندار خوزستان ادامه داد. با توجه به اینکه سند ملی استان خوزستان تصویب نهایی شده، اعلام شده است، از این پس ملاک عمل خواهد بود، از امروز این سند را اجرا می کنیم.

خلیلیان افزود. تمامی برنامه‌های توسعه سرمایه‌گذاری، برنامه‌های توسعه، هر نوع اقدامی که در چارچوب برنامه‌های عمرانی انجام شود و نیز بودجه‌های سالانه در چارچوب این سند اجرا می‌شود.

انتهای پیام:

دیدگاهتان را بنویسید