اقتصادی

عراق چقدر نفت صادر می کند؟

صادرات نفت عراق از ابتدای این ماه رو به افزایش بوده است و این نشان می دهد که اوپک ، دومین عضو بزرگ ، همچنان به تولید بالاتر از سهمیه خود ادامه می دهد.

به گزارش اینترنشنال نیوز ، اظهارات آمار آیکون توسط دو منبع صنعت حاکی از آن است که صادرات نفت عراق طی 20 روز اول ژوئیه به 2.70 میلیون بشکه در روز رسیده است که این تغییر در آمار رسمی صادرات عراق از جنوب در ماه ژوئن است. او چیز زیادی نداشت.

متحدان اوپک ، معروف به گروه اوپک پلاس ، در ماه مه برای کاهش قیمت نفت به دنبال کاهش شدید تقاضا ، به شدت مواد نفتی را کاهش دادند ، و عراق 1.66 میلیون بشکه افزایش یافت. در طول روز:

آمارهای ماه ژوئیه نشان می دهد که عراق همچنان تعهدات خود با اوپک پلاس را کم می کند و نسبت به برنامه های بارگیری در ماه ژوئیه میزان صادرات نفت بیشتری صادر می کند.

عراق به اوپك پلاس گفته است كه از ماه مه تا ژوئن تولید خود را بالاتر از سهمیه خود افزایش می دهد و تولید در ماه های آینده را كاهش می دهد.

جنوب عراق تولید کننده اصلی نفت کشور است ، بنابراین بخش عمده ای از کاهش تولید عراق باید در صادرات کمتر منعکس شود.

شرکت پترولیوم که صادرات نفت را دنبال می کند ، تخمین می زند که صادرات نفت عراق از پایانه های جنوبی از جمله بصره به طور متوسط ​​روزانه 2.9 میلیون بشکه در روز است که از ماه ژوئن به 240 هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

دانیل گربر ، مدیر اجرایی لجستیک نفت ، گفت: کاهش صادرات باید به عنوان بازتاب اراده سیاسی برای کاهش منابع باشد. با این حال ، صادرات ضعیف هفته گذشته عمدتا به دلیل شرایط نامساعد جوی در بصره بود که حمل و نقل را برای چند روز به تعویق انداخت.

در دورهای قبلی کاهش تولید اوپک پلاس که از سال 2017 آغاز شد ، بغداد تمایلی به پیوستن به این گروه نداشت و همیشه از کمترین میزان وفاداری در بین اعضای اوپک برخوردار بود. اما این بار ، عراق اظهار داشته است که به نفع خود است که از توافق فعلی اوپک پلاس حمایت کند.

اما در ماه ژوئیه صادرات نفت از شمال عراق افزایش یافت. تاکنون صادرات نفت به شمال عراق 450 هزار بشکه در روز بوده است که در ماه ژوئن روزانه 370 هزار بشکه افزایش می یابد. افزایش صادرات شمالی بدان معنی است که از ابتدای ماه ژوئیه صادرات عراق با 80 هزار بشکه در روز بیشتر بوده است.

طبق گزارش رویترز ، عراق حدود 88٪ تعهدات خود را در ماه ژوئن انجام داده و موافقت كرده است تولید اوپك پلاس را كاهش دهد و در صورت پایدار بودن صادرات آن در ماه ژوئیه ، سطح تعهدات این كشور به 65٪ خواهد رسید.

انتهای پیام: