اقتصادی

همکاری دو مرکز تحقیقاتی در زمینه توسعه سیستم‌های هشدار مخاطرات

در طول مراسم ، یک تفاهم نامه بین موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات و بین جاده ها ، آپارتمان ها و مراکز تحقیقاتی شهرسازی در زمینه نظارت بر خطرات امضا شد.

به گزارش اینترنشنال نیوزدکتر وحید یزدانیان ، مدیر پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در مراسم امضای تفاهم نامه بین مرکز تحقیقات راه ها ، مسکن و شهرسازی ، بر لزوم حفظ خدمات ارتباطی در وزارت ارتباطات در مواقع مختلف تأکید کرد. از بحران صرف نظر از ماهیت فیزیکی تجهیزات و استفاده از روش های جایگزین.

وی سیستم های هشدار دهنده را یکی از زمینه های همکاری با مرکز تحقیقات راه و شهر و. همچنین می توان از قابلیت های ارتباطی برای شبکه های اطلاعاتی با سرعت بالا استفاده کرد.

یزدانیان استفاده از قابلیت های موسسه تحقیقات امنیتی در نظارت بر حوادث امنیتی و تبادل اطلاعات را یکی دیگر از زمینه های همکاری مشترک عنوان کرد. یک مطالعه موردی در جنگل های گلستان انجام شده است که می تواند به عنوان زمینه همکاری مشترک در نظر گرفته شود.

مدیر پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: مرکز هوش مصنوعی نیز به لطف همکاری مرکز ابر رایانه سیمرغ با دانشگاه امیرکبیر که فرصت خوبی را برای هر دو طرف فراهم می کند ، زیرساخت مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده ها ایجاد کرده است. از این ویژگی در تجزیه و تحلیل استفاده کنید. داده ها را ارائه می دهد.

دکتر شکرچی زاده ، مدیر مرکز تحقیقات راه ، مسکن و توسعه شهری با استقبال از توصیه هایی که با توجه به حجم عظیم داده های جمع آوری شده ، امکان همکاری بین سیستم های هشدار زلزله و واکنش سریع را بسیار مهم می داند. حوزه طیف شتاب این مرکز از دهه 60 تا به امروز ، تجزیه و تحلیل این داده ها با استفاده از مرکز تحقیقات هوش مصنوعی به عنوان زمینه بالقوه همکاری.

وی یکی از دغدغه های حفظ سرمایه کشور را تهدیدهای طبیعی مانند زلزله ، سیل و غواصی عنوان کرد. قانون مدیریت قیمت Cr با توجه به پیشینه و قابلیت های باشکوه موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دیدی پیشگیرانه در این مورد دارد. ، در زمینه مدیریت ریسک. “و به منظور کاهش ریسک و حفظ ساختارهای وزارت ارتباطات ، امیدواریم اقدامات پیشگیرانه را در قالب یک تفاهم نامه شاهد باشیم.

در پایان این نشست ، تفاهم نامه ای در زمینه تحقیقات ، آموزش و همکاری اطلاعاتی دو طرف توسط دکتر یزدانیان ، مدیر موسسه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دکتر شکرچی زاده ، مدیر راه و مسکن امضا شد. و مرکز تحقیقات توسعه شهری …

انتهای پیام:

دیدگاهتان را بنویسید